Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

40 William Street, Limerick City, Co. Limerick, V94 FT80

 • Δημοπρασία
 • Ιρλανδία
 • Πολυκατοικία
 • Εμπορικό

Πωλήθηκε για €1,100,000

Προσθήκη

Please be advised the property is subject to a RAS tenancy of unlimited duration and all references to a 10 year lease must be disregarded. Furthermore, please be advised of the following amendments to the Contract for Sale a) Special Condition 16 b) inclusion of Document No. 25 to the Documents Schedule c) inclusion of Special Condition 14 e) inclusion of the Rent Payments, uploaded 20.09.2023. All interested parties must satisfy themselves by carrying out their own independent due diligence.

Περίληψη Ακινήτου

 • A prime Limerick City centre residential investment.
 • Comprising 6 x studio units, 1 x one bedroom unit and 1 x two bedroom unit.
 • €113,400 per annum total income. 
 • 10.3% Gross Yield (9.27 % NIY based on NOI). 
 • RAS Tenancy of Unlimited Duration. 
 • Total floor area extending to approximately 216 sq. m. 2,325 sq. ft. 
 • Fully refurbished to an excellent standard prior to lease commencement.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Richard Hoey
Richard Hoey
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Aaron Reddington
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Richard Hoey
Richard Hoey
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Aaron Reddington
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property is arranged over ground and three upper floors to provide a mid terrace residential building. Internally the property comprises 6 x studio units, 1 x one bedroom unit and 1 x two bedroom unit.

Total floor area extending to approximately 216 sq. m. 2,325 sq. ft. 

All intending purchasers are advised to satisfy themselves as to the accuracy of the measurements provided.

Πίνακας/Πίνακες

All units are occupied and let with the below general lease terms:

 • Tenant - Limerick City and County Council 
 • Rent - €113,400 Total Gross Rent 
 • Sinking fund and Repairs - €8,000
 • Insurance - €2,500 per annum
 • LPT - €824
 • Net Operating Income - €102,076 per annum

 

Unit number Floor Commencement date AccommodationSq. M. Sq. Ft Annual Rent 
OneGround 25/7/2023Studio34366€14,400
TwoGround 26/7/2023Studio32345€14,400
Three First 25/7/2023One Bedroom 36388

€15,600

FourFirst 25/7/2023Two Bedroom 42

452

€17,400
Five Second 26/7/2023Studio19 205 €14,400
Six Second 25/7/2023Studio16172€12,000
Seven Third 25/7/2023Studio21226€13,200
EightThird 26/7/2023Studio 15161€12,000
   Total2162,325€113,400 per annum

 

All intending purchasers are advised to satisfy themselves as to the accuracy of the measurements provided.

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

B2 - C3

Αριθμός αναγνώρισης

Available From Bidx1

Δείκτης απόδοσης

112.9 kWh/m²/yr - 203.52 kWh/m²/yr

Βοηθητικοί σύνδεσμοι

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία Έκλεισε