Συνήθεις Ερωτήσεις 

Ιρλανδία

FAQs

Όλοι οι πλειοδότες καλούνται να καταβάλουν ένα ποσό ως προκαταβολή/εγγύηση κατά την εγγραφή τους. Το ποσό αυτό θα εξαρτηθεί από την επιφυλασσόμενη τιμή που έχει καθοριστεί για το ακίνητο και από τον αριθμό των ακινήτων για τα οποία επιθυμείτε να υποβάλετε προσφορά, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε αλλαγών. Το απαιτούμενο ποσό εμφανίζεται στην ενότητα υποβολής προσφορών κάθε ακινήτου, στο δεξί μέρος της κύριας εικόνας.

Αν δεν είστε ο επιτυχής πλειοδότης, θα επιστραφεί το ποσό που πληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Η διαδικτυακή μας πλατφόρμα είναι ασφαλής στη χρήση και εύκολη στην πλοήγηση για τον κάθε χρήστη, συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής με κορυφαία τεχνογνωσία για την ενίσχυση της διαδικασίας συναλλαγής ακινήτων. Η ομάδα της BidX1 έχει πουλήσει χιλιάδες ακίνητα μέσω της πλατφόρμας, οικιστικά ακίνητα όπως σπίτια και διαμερίσματα, εμπορικά ακίνητα όπως γραφεία, βιομηχανικές μονάδες, καθώς και ακίνητα για μεγάλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Η διαδικασία είναι απλή και προσιτή προς το χρήστη. Όλοι οι πλειοδότες εγγράφονται πριν από την δημοπρασία. Οι πλειοδότες καλούνται να καταβάλουν ένα ποσό ως εγγύηση η οποία αντιστοιχεί με το ύψος της επιφυλασσόμενης (ελάχιστης) τιμής του ακινήτου. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας σε πραγματικό χρόνο. Η διαδικασία είναι ολότελα διαφανής. Η BidX1 λειτουργεί  για λογαριασμό του αγοραστή και του πωλητή κατά την ημέρα της πώλησης και οι συμβάσεις αυτές είναι νομικά δεσμευτικές.

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τους πιο πρόσφατους καταλόγους ακινήτων για την Ιρλανδία, τα αποτελέσματα δημοπρασιών καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με ακίνητα, μπορείτε να εγγραφείτε για ενημερώσεις πατώντας την επιλογή Εγγραφή’ στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.

Η πλατφόρμα της BIDX1 διαθέτει προς πώληση διάφορα επιλεγμένα ακίνητα. Οικιστικές μονάδες όπως σπίτια, διαμερίσματα και οικόπεδα, εμπορικά ακίνητα όπως γραφεία και βιομηχανικές μονάδες και τέλος ακίνητα κατάλληλα για επενδυτικούς σκοπούς.

Πωλούνται ακίνητα εκ μέρους φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, κυβερνητικών υπηρεσιών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, εταιρειών εκκαθάρισης, εταιρειών διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων και εργοληπτικών εταιρειών.

Οι χρεώσεις μας περιλαμβάνουν πληρωμή ενός αρχικού ποσού και επιπρόσθετα καταβολή ενός ποσού ως προμήθεια, ποσοστό ανάλογο της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου. Οι χρεώσεις ποικίλουν ανάλογα με την έκταση και το είδος του ακινήτου. Οι χρεώσεις μπορούν να συζητηθούν περαιτέρω κατόπιν αιτήματος εδώ.

Σε αντίθεση με μία ιδιωτική σύμβαση, τα ακίνητα τα οποία πωλούνται στα πλαίσια μιας δημοπρασίας δεν πωλούνται «υποκείμενα σε σύμβαση», «υποκείμενα σε χρηματοδότηση» ή «υποκείμενα σε έρευνα» (‘subject to contract’, ‘subject to finance’, ‘subject to survey’). Όταν πωλείται ένα ακίνητο, δημιουργείται άμεσα μια νομικά δεσμευτική σύμβαση.

Σε περίπτωση που είστε ο επιτυχών πλειοδότης, είστε νομικά υποχρεωμένος να ολοκληρώσετε την συναλλαγή αγοράς του ακινήτου.

Συνήθως διευθετούμε 2 με 3 επισκέψεις προς το κοινό για κάθε ακίνητο. Οι ώρες επισκέψεων είναι αναρτημένες κάτω από τις εικόνες του ακινήτου στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορεί να παρέλθει κάποιο χρονικό περιθώριο μετά από την κοινοποίηση του καταλόγου ακινήτων, για τη διευθέτηση του χρόνου επισκέψεων.

Ναι - οι εκτιμητές είναι ευπρόσδεκτοι να παραστούν σε μια από τις προκαθορισμένες προς το κοινό επισκέψεις ακινήτων.

Οι δικηγόροι του πωλητή αναλαμβάνουν την ετοιμασία των νομικών εγγράφων που περιέχουν τους ειδικούς όρους πώλησης, τους τίτλους ιδιοκτησίας, τις συμβάσεις μίσθωσης (αν υπάρχουν) κλπ. Τα έγγραφα αυτά θα βοηθήσουν εσάς και/ή τον νομικό σας σύμβουλο να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το ακίνητο της αρεσκείας σας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα νομικά έγγραφα από την ιστοσελίδα μας. Απλά κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Νομικά Έγγραφα" κάτω από τις εικόνες του ακινήτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καλείστε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με τη BidX1 για να αποκτήσετε πρόσβαση στα νομικά έγγραφα. Η διαδικασία δεν έχει κανένα κόστος και διαρκεί λιγότερο από δύο λεπτά.

Οι νομικοί σύμβουλοι του προμηθευτή είναι οι πλέον κατάλληλοι για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με τα νομικά έγγραφα ενός ακινήτου. Τα στοιχεία του Νομικού Σύμβουλου μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του κάθε ακινήτου ξεχωριστά. 

Αν είναι αναγκαίο να διευθετήσετε ένα στεγαστικό δάνειο, είναι σημαντικό να λάβετε μια δεσμευτική προσφορά από τον δανειστή σας πριν από τη δημοπρασία. Οι πλείστες τράπεζες θα θέλουν να δώσουν οδηγίες σε έναν εκτιμητή για να προετοιμάσει μια έκθεση εκτίμησης προτού προβούν σε μια προσφορά στεγαστικού δανείου. Ως εκ τούτου, θα χρειαστεί να υποβάλετε την αίτηση σας για παροχή στεγαστικού δανείου το συντομότερο δυνατόν.

Συνήθως θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε την αγορά του ακινήτου 2-4 εβδομάδες μετά από τη δημοπρασία και θα πρέπει να συζητήσετε το θέμα αυτό με τους δανειστές σας για να βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν θα αποτελεί πρόβλημα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα ακίνητα που πωλούνται μέσω μιας δημοπρασίας δεν πωλούνται «υποκείμενα σε σύμβαση», «υποκείμενα σε χρηματοδότηση» ή «υποκείμενα σε έρευνα» - εάν είστε ο επιτυχών πλειοδότης, είστε νομικά υποχρεωμένος να ολοκληρώσετε την πώληση.

Ο επιτυχών πλειοδότης καλείται να ολοκληρώσει την αγορά ακινήτου (μεταφορά ολόκληρου του ποσού στον δικηγόρο του πωλητή) τέσσερις εβδομάδες μετά από την ημέρα που πραγματοποιείται η δημοπρασία. Η ακριβής ημερομηνία λήξης για κάθε ακίνητο, θα αναφέρεται στη σύμβαση πώλησης, η οποία είναι διαθέσιμη στα νομικά έγγραφα κάθε ακινήτου.

Ένας μικρός αριθμός ακινήτων πωλείται πριν από τη δημοπρασία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα πρόσωπα επικοινωνίας της BidX1 όσον αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακίνητα αποσύρονται από τη δημοπρασία. Αυτό συμβαίνει πιθανότατα γιατί τα νομικά έγγραφα δεν έχουν ετοιμαστεί σε χρονικό διάστημα ώστε να επιτρέπει στους πιθανούς αγοραστές να τα μελετήσουν με την απαιτούμενη δέουσα επιμέλεια. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα ακίνητα θα προσφερθούν ξανά σε μια μελλοντική ημερομηνία δημοπρασίας.

Κάθε ακίνητο έχει μια Επιφυλασσόμενη (Ελάχιστη) Τιμή - η κατώτερη τιμή που ο πωλητής είναι πρόθυμος να αποδεχθεί για το ακίνητο. Εάν η προσφορά δεν φτάσει στην επιφυλασσόμενη τιμή, το ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί.

Η ακριβής επιφυλασσόμενη τιμή (ελάχιστη τιμή) δεν θα είναι πάντα διαθέσιμη δημόσια. Αυτό συμβαίνει συνήθως για τα εμπορικά ακίνητα, όπου εμφανίζεται μια ‘Τιμή Οδηγός’ αντί της Επιφυλασσόμενής Τιμής. Αυτή η ‘Τιμή Οδηγός’ παρέχει μια ένδειξη της Επιφυλασσόμενής Τιμής - συνήθως στα πλαίσια του 10%. Εάν η προσφορά δεν φτάσει την Επιφυλασσόμενής τιμή, το ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί.

Καθότι τα ακίνητα δεν μπορούν να πωληθούν σε τιμή χαμηλότερη από την Επιφυλασσόμενη Τιμή, θα καθορίσουμε μια κατάλληλη αρχική προσφορά κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως Πρόσκληση Αρχικής Προσφοράς Πλειοδότησης και είναι η χαμηλότερη προσφορά που μπορεί να υποβληθεί για το ακίνητο. Για παράδειγμα, δεν θα μπορείτε να υποβάλετε μια αρχική προσφορά ύψους €1.000 για ένα ακίνητο που έχει ελάχιστη τιμή €6 εκ.

Η Πρόσκληση Αρχικής Προσφοράς Πλειοδότησης θα δημοσιεύεται στο κοινό την ημέρα πριν από τη δημοπρασία και θα εμφανίζεται στην ενότητα υποβολής προσφορών κάθε ακινήτου, στο δεξί μέρος της κυρίως εικόνας. Αντικαθιστά την ‘Επιφυλασσόμενη Τιμή’ ή την ‘Τιμή Οδηγός’.

Συνήθως, η εγγραφή για υποβολή προσφορών ανοίγει 6 εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της εγγραφής διαφημίζονται σε μεμονωμένα ακίνητα καθότι τα χρονοδιαγράμματα υπόκεινται σε αλλαγές.

Η διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα της BIDX1 είναι απλή. Επιπρόσθετα διατίθεται ένας πλήρης οδηγός εγγραφής που περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες.

 1. Δημιουργία λογαριασμού με την BidX1 (Προσωπικό λογαριασμό αν επιθυμείτε να πλειοδοτήσετε ως φυσικό πρόσωπο ή και με άλλα πρόσωπα, ή με Εταιρικό Λογαριασμό σε περίπτωση που θα πλειοδοτήσετε εκ μέρους εταιρείας)
 2. Συνδεθείτε με το Λογαριασμό σας
 3. Μεταβείτε στο ακίνητο για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλετε προσφορά
 4. Κάντε κλικ στο μπλε κουμπί "Εγγραφή στη Δημοπρασία"

Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα ακόλουθα στοιχεία

 • Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία (αν χρησιμοποιείτε Εταιρικό λογαριασμό θα χρειαστεί να παρέχετε το  όνομα της εταιρείας, τη διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής καθώς και τα προσωπικά σας στοιχεία)
 • Φορτώστε τα στοιχεία ταυτοποίησης (αν χρησιμοποιείτε Εταιρικό λογαριασμό, θα πρέπει να φορτώσετε τα ανάλογα χαρτιά εταιρείας όπως αναγράφονται)
 • Ελέγξτε και Επιβεβαιώστε τις λεπτομέρειες που εισάγετε
 • Διαβάστε και αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις
 • Πληρωμή Προκαταβολής

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων, θα ελέγξουμε την εγγραφή σας και θα σας ενημερώσουμε μόλις εγκριθείτε.

Για δημοπρασίες στην Ιρλανδία, υπάρχει μη επιστρέψιμη χρέωση υπηρεσίας τεχνολογίας της τάξης των €150 (€121,95 συν ΦΠΑ) για κάθε δημοπρασία. Αυτή η χρέωση καταβάλλεται στην BidX1 Technology Limited και προορίζεται για τη χρήση της ιστοσελίδας και της τεχνολογικής της υπηρεσίας. Λάβετε υπόψη ότι η BidX1 Ireland Limited δεν χρεώνει για λόγους πώλησης. Η χρέωση τεχνολογικής υπηρεσίας καταβάλλεται κατά τη διαδικασία εγγραφής και υποβάλλεται σε επεξεργασία ως ξεχωριστή συναλλαγή για οποιαδήποτε απαίτηση κατάθεσης.

Κατά την εγγραφή σας για να συμμετάσχετε σε μια Δημοπρασία θα χρειαστεί να έχετε στη διάθεση σας τις ακόλουθες πληροφορίες:

Έγγραφα ταυτοποίησης

 • Απόδειξη ταυτότητας (αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης)
 • Απόδειξη Διαμονής (κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού, λογαριασμός κοινής ωφελείας ή αλληλογραφία που εκδόθηκε από το κράτος κατά τους τελευταίους 3 μήνες)


Πληροφορίες Επιπρόσθετου Αγοραστή

Σε περίπτωση που αγοράζετε το ακίνητο με κάποιο άλλο άτομο, θα πρέπει να μας παρέχετετα στοιχεία του ατόμου αυτού συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου (τα άτομα αυτά θα λάβουν ένα ηλ. μήνυμα ζητώντας τους να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία αυτά και να επισυνάψουν τα έγγραφα ταυτοποίησης τους)

Πληροφορίες για Διευθυντικά πρόσωπα & Μετόχους της εταιρείας

Σε περίπτωση που αγοράζετε ακίνητο εκ μέρους εταιρείας, θα πρέπει να μας παρέχετε στοιχεία των Διευθυντών & Μετόχων συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου (τα άτομα αυτά θα λάβουν ένα ηλ. μήνυμα ζητώντας τους να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία αυτά και να επισυνάψουν τα έγγραφα ταυτοποίησης τους)

Πληροφορίες Δικηγόρου Στοιχεία όσον αφορά τον δικηγόρο σας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος της εταιρείας, του ονόματος επαφής, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου.

Μόλις εγκριθεί η εγγραφή σας από την ομάδα μας μπορείτε να υποβάλετε τις προσφορές σας μόλις ανοίξει η δημοπρασία. Η υποβολής προσφορών είναι εύκολη κα μπορείτε να εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας τη Δοκιμαστική μας Δημοπρασία.

Σημειώστε ότι η υποβολή προσφορών βρίσκεται στη σελίδα του ακινήτου, την ίδια σελίδα από την οποία υπάρχουν και οι λεπρομέρειες για το ακίνητο και έχετε εγγραφεί. Στη δεξιά πλευρά της σελίδας (ή στο κάτω μέρος της σελίδας σας αν βλέπετε από την οθόνη του κινητού σας), θα δείτε στη σελίδα το Πάνελ Πλειοδοσίας.

Υπάρχουν δύο επιλογές να επιλέξετε, είτε να υποβάλετε τις προσφορές μέσω "Άμεσης Υποβολής Προσφορών" ή μπορείτε να ορίσετε μία "Αυτόματη Προσφορά" και να αφήσετε το σύστημα να υποβάλλει προσφορές εκ μέρους σας. 

Και στις δύο περιπτώσεις θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις προσφορές που υποβάλλεται. 
Θα σας ενημερώσουμε για τις προσφορές που υποβάλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα αρχεία σας κάθε φορά που θα υποβάλλετε μια προσφορά και εάν δεν έχετε υποβάλει προσφορά, θα σας αποσταλεί ένα άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ειδοποιήσει σχετικά.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν υποβληθεί μια προσφορά εντός 60 δευτερολέπτων από το χρόνο κλεισίματος της διαδικασίας σε σχέση με το ακίνητο, θα προστεθούν επιπλέον 60 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι γνωστή ως η περίοδος επέκτασης. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επέκτασης, οποιαδήποτε άλλη προσφορά που θα υποβληθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την επανέναρξη της περιόδου για άλλα 60 δευτερόλεπτα, δίνοντας σε όλους τους εγγεγραμμένους πλειοδότες μια δίκαιη και ισότιμη ευκαιρία για να υποβάλουν μια άλλη προσφορά. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να περάσουν τα 60 δευτερόλεπτα χωρίς να υπάρχουν προσφορές.

Όχι, οι δημοπρασίες γίνονται διαδικτυακά και δεν μπορούμε να αποδεκτούμε οποιεσδήποτε προσφορές μέσω τηλεφώνου. 

Παρ' όλα αυτά, η τεχνολογία υποβολής προσφορών είναι συμβατή με κινητές συσκευές, επιτρέπωντας στον πλειοδότη να υποβάλλει προσφορές από οπουδήποτε στον κόσμο δεδομένου, πως υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο. Έχουμε επίσης αναπτύξει την τεχνολογία 'Υποβολή Μέγιστης Προσφορά', όπου ο υπολογιστής θα υποβάλλει προσφορές για εσάς μέχρι ένα προκαθορισμένο ποσό, το οποίο αποφασίζεται από εσάς.

Έχουμε αναπτύξει μια σειρά δυνατοτήτων στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα δημοπρασιών για να βοηθήσουμε στην περίπτωση αυτή.

Προειδοποιήσεις

Η πλατφόρμα μας μπορεί συνήθως να εντοπίσει όταν υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης μεταξύ της συσκευής σας και του συστήματος υποβολής προσφορών. Στις περιπτώσεις αυτές θα σας ενημερώσουμε μαζί με οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη σας οι οποίες θα περιγράφουν το υφιστάμενο θέμα συνδεσιμότητας, π.χ. αργές ταχύτητες, πλήρης απώλεια συνδεσιμότητας που ανιχνεύθηκε κλπ. 

Μέγιστες Προσφορές

Η πλατφόρμα μας θα σας επιτρέψει να εισάξετε μια αυτόματη προσφορά με ένα προκαθορισμένο μέγιστο ποσό που δεν μπορεί να προβληθεί δημόσια. Ο υπολογιστής θα εισάγει προσφορές για εσάς, μόνο εφόσον είναι απαραίτητο ώστε να διατηρήσετε τη θέση σας ως επιτυχής πλειοδότης και μόνο μέχρι τη μέγιστη τιμή προσφοράς που έχετε καθορίσει.

Εάν αυτή η μέγιστη προσφορά ξεπεραστεί, θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορείτε να εισάξετε μια άλλη μεγαλύτερη προσφορά εάν το επιλέξετε.

Πολλαπλές Συσκευές

Η πλατφόρμα μας θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε ταυτόχρονα ως εγγεγραμμένος πλειοδότης σε πολλαπλές συσκευές. Αυτό μπορεί να μετριάσει τον κίνδυνο απώλειας ευρυζωνικής σύνδεσης ή κινητής σύνδεσης.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών συνήθως ανοίγει ταυτόχρονα για όλα τα ακίνητα κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Ο χρόνος έναρξης θα διαφημιστεί με σαφήνεια για όλα τα ακίνητα. 

Αν και η διαδικασία υποβολής προσφορών για όλα τα ακίνητα συνήθως ανοίγει ταυτόχρονα κατά την ημέρα της δημοπρασίας, η ώρα κλεισίματος για κάθε ακίνητο είναι διαφορετική - αυτή τη φορά θα διαφημιστεί στη σχετική σελίδα του ακινήτου. Τα ακίνητα μπορούν να αρχίσουν να κλείνουν από τις 9 π.μ., μερικές φορές νωρίτερα και συνήθως ακολουθούν ένα κλιμακωτό μοτίβο κλεισίματος ενός ακινήτου κάθε 2-3 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι θα έχετε ελέγξει προηγουμένως τους χρόνους κλεισίματος του ακινήτου για το οποίο εγκριθήκατε πριν από την Ημέρα της Δημοπρασίας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν μια προσφορά υποβληθεί εντός 60 δευτερολέπτων πριν από το χρόνο κλεισίματος του ακινήτου, θα προστεθούν επιπλέον 60 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι γνωστή ως η περίοδος επέκτασης και αναλύεται πιο κάτω.

Ο χρόνος κλεισίματος για κάθε ακίνητο κατά την ημέρα της δημοπρασίας είναι διαφορετικός - αυτή τη φορά θα διαφημιστεί στη σχετική σελίδα του ακινήτου. Ωστόσο, εάν μια προσφορά τοποθετηθεί εντός 60 δευτερολέπτων από το χρόνο κλεισίματος του ακινήτου, θα προστεθούν επιπλέον 60 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι γνωστή ως η περίοδος επέκτασης.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επέκτασης, οποιαδήποτε άλλη προσφορά που θα υποβληθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά του χρόνο για άλλα 60 δευτερόλεπτα, δίνοντας σε όλους τους εγγεγραμμένους πλειοδότες μια δίκαιη και ισότιμη ευκαιρία για να υποβάλουν μια άλλη προσφορά. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να περάσουν τα 60 δευτερόλεπτα χωρίς να υποβληθούν προσφορές.

Λόγω των διακυμάνσεων της ταχύτητας του προγράμματος περιήγησης και της ταχύτητας σύνδεσης, οι πλειοδότες καλούνται να υποβάλουν μια προσφορά όταν παραμένουν τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Η πλατφόρμα μας θα σας επιτρέψει να εισάγετε μια αυτόματη προσφορά για ένα προκαθορισμένο μέγιστο ποσό. Αυτή είναι η Αυτόματη Προσφορά και δεν μπορεί να προβληθεί δημόσια. Ο υπολογιστής θα υποβάλλει προσφορές για εσάς, μόνο εφόσον καταστεί απαραίτητο για να διατηρήσετε τη θέση σας ως επιτυχών πλειοδότης, και μόνο μέχρι τη μέγιστη τιμή προσφοράς που έχετε καθορίσει. 

Εάν αυτή η μέγιστη προσφορά ξεπεράσει, θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορείτε να εισάγετε μια άλλη μεγαλύτερη προσφορά εάν το επιλέξετε. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι μόλις τεθεί μια Αυτόματη Προσφορά δεν είναι δυνατό να ακυρωθεί.

Ο επιτυχών πλειοδότης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και ένα τηλεφώνημα από τη BidX1, με το οποίο θα επιβεβαιώνεται ότι έχει αγοράσει το ακίνητο. Η BidX1 θα υπογράψει αμέσως συμβόλαια εξ ονόματος του αγοραστή και του πωλητή και οφείλετε να παράσχετε μια προκαταβολή 10% εντός 48 ωρών. Ένας μέρος του ποσού αυτού έχει ήδη καταβληθεί μέσω της προκαταβολής που δόθηκε όταν υποβάλατε την προσφορά. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που απαιτείται στο σημείο αυτό είναι το 10% της τιμής αγοράς, μείον της προκαταβολής που δόθηκε κατά την εγγραφή.

Βοηθητικοί σύνδεσμοι