Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας

 

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

Οι όροι που καθορίζονται στο παρόν διέπουν τους όρους βάσει των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης είτε διαφορετικά. Η χρήση της ιστοσελίδας περιλαμβάνει την πρόσβαση, περιήγηση ή εγγραφή για χρήση και περιλαμβάνει επίσης τη χρήση για σκοπούς συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαδικτυακή δημοπρασία που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού να ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, καθότι θα εφαρμόζονται στη χρήση της ιστοσελίδας σας. Συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των όρων για σκοπούς μελλοντικής αναφοράς.

Με το να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ότι θα δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους, οι οποίοι θα τίθενται σε ισχύ αμέσως και συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με αυτούς.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

 

Άλλοι Ισχύοντες Όροι

Αυτοί οι όροι χρήσης αναφέρονται στους ακόλουθους επιπρόσθετους όρους, οι οποίοι θα εφαρμόζονται επίσης στη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς:

Στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, www.BidX1.com/privacy, η οποία καθορίζει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή τα οποία εσείς μας παρέχετε. Με το να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή και επιβεβαιώνετε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.

 

Αλλαγές στους Όρους

Δυνατόν να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τη σελίδα στην οποία εμφανίζεται το έγγραφο αυτό.

Παρακαλούμε ελέγξτε τη σελίδα αυτή κατά καιρούς για να ενημερωθείτε όσον αφορά οποιεσδήποτε αλλαγές στις οποίες δυνατόν να προβούμε καθότι σας δεσμεύουν.

 

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα μας

Δυνατόν να ενημερώσουμε την ιστοσελίδα μας από καιρού εις καιρόν και δυνατόν να αλλάξουμε το περιεχόμενο της ανά πάσα στιγμή. Εντούτοις, σημειώστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας δυνατόν να μην είναι ενημερωμένο σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το ενημερώσουμε.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτήν θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις.

Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας

Η ιστοσελίδα μας διατίθεται δωρεάν.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτήν θα είναι πάντοτε διαθέσιμο ή ότι θα παρέχεται αδιάκοπα. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Δυνατόν να αναστείλουμε, να αποσύρουμε, να διακόψουμε ή να αλλάξουμε το σύνολο ή μέρος της ιστοσελίδας μας χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα φέρουμε ευθύνη προς εσάς εάν για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα μας δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Είστε επίσης υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσης σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους χρήσης και άλλους όρους και προϋποθέσεις που τυγχάνουν εφαρμογής και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

 

Ο Λογαριασμός και ο Κωδικός Πρόσβασης σας

Εάν επιλέξετε ή αν σας παρασχεθεί κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, οφείλετε να κάνετε χρήση των πληροφοριών αυτών με εμπιστευτικό τρόπο. Δεν πρέπει να τις αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε τρίτο.

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το αν τον επιλέξατε εσείς ή τον παραχωρήσαμε εμείς, αν κατά την άποψη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτών των όρων χρήσης.   

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης σας, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως στο info@BidX1.com.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα μας και του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτή. Τα έργα αυτά τυγχάνουν προστασίας από τους νόμους και τις συνθήκες που εφαρμόζονται παγκόσμια περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα αυτά επιφυλάσσονται και εκτός ως περιγράφεται με λεπτομέρεια πιο κάτω, καμία διάταξη που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους όρους δεν θα τυγχάνει τέτοιας ερμηνείας ώστε να εκλαμβάνεται ότι παρέχει σιωπηρά, μέσω estoppel ή άλλως πως οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, δικαιώματος σε σχέδια, δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της BidX1 ή οποιοδήποτε άλλου τρίτου.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας/σελίδων της ιστοσελίδας μας για δική σας χρήση (συμπεριλαμβανομένου για σκοπούς χρήσης σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικτυακή δημοπρασία) και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων προσώπων που αποτελούν μέρος του οργανισμού σας όσον αφορά το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε την ιστοσελίδα μας.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο έντυπα ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που εκτυπώσατε ή κατεβάσατε με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε απεικονίσεις, φωτογραφίες, βίντεο ή ήχο ή οποιαδήποτε γραφικά, ξεχωριστά από οποιοδήποτε κείμενο που συνοδεύει τα πιο πάνω.

Η ιδιότητα μας (και η ιδιότητα οποιωνδήποτε συντελεστών που προσδιορίζονται) ως δημιουργοί του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας πρέπει πάντοτε να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια χρήσης για να το πράξετε είτε από εμάς είτε από τα πρόσωπα π[ου μας παρέχουν άδεια χρήσης.

Αν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, το δικαίωμα σας να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας σας θα παύσει αμέσως και οφείλετε, αν το επιλέξουμε, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα του υλικού που έχετε κάνει.

 

Οι πληροφορίες δεν είναι δεσμευτικές

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας παρέχεται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Δεν προορίζεται για χρήση ως συμβουλή στην οποία θα πρέπει να βασιστείτε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματική ή εξειδικευμένη συμβουλή προτού να λάβετε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας ή να ή αποφύγετε να λάβετε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, δεν προβαίνουμε σε οποιασδήποτε παραστάσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, όσον αφορά το γεγονός ότι το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

 

Περιορισμός της Ευθύνης μας

Δεν θα φέρουμε ευθύνη προς εσάς για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, είτε βάσει σύμβασης, αστικού αδικήματος (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβασης νόμιμων καθηκόντων ή άλλως πως, έστω και αν είναι προβλέψιμη, που προκύπτει δυνάμει ή σε σχέση με τα εξής:

 

Δεν θα φέρουμε ευθύνη προς εσάς για οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης ή καθυστέρηση κατά τη συμμόρφωση μας με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις τις οποίες (ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις διαδικτυακού πλειστηριασμού) θα ήταν δυνατόν να θεωρηθεί ότι σας οφείλουμε σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας, σε περίπτωση που η παράλειψη ή η καθυστέρηση οφείλονται σε περιστάσεις που είναι πέραν ​​από τον εύλογο μας έλεγχο.

Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημιές που προκαλούνται από ένα ιό, από μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που δυνατόν να διαφθείρει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα λογιστικά προγράμματα, τα δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας μας ή λόγω του ότι κατεβάσατε οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτή.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Οι εν λόγω σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται με τέτοιον τρόπο ώστε να θεωρείται ότι οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες έτυχαν επικύρωσης από εμάς. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που δυνατόν να προκύψει από τη χρήση στην οποία προβαίνετε σε σχέση με τις εν λόγω ιστοσελίδες. 

 

Φόρτωση Περιεχομένου στην Ιστοσελίδα μας

Όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ανεβάζετε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τα πρότυπα περιεχομένου που αναφέρονται πιο κάτω. Τα πρότυπα εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε και σε κάθε μέρος του περιεχομένου που φορτώνεται καθώς και στο σύνολο του.

Το περιεχόμενο που φορτώνεται δεν πρέπει, μεταξύ άλλων, να:

Οφείλετε να βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο συμμορφώνεται με τα πρότυπα αυτά και ότι θα φέρετε ευθύνη προς εμάς για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα υποστούμε λόγω παράβασης της υποχρέωσης αυτής.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο που φορτώνετε στην ιστοσελίδα μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας όσον αφορά το περιεχόμενό σας, εντούτοις απαιτείται να μας χορηγήσετε μια περιορισμένη άδεια χρήσης (χωρίς δικαιώματα προμήθειας) για τη χρήση, την αποθήκευση και την αντιγραφή του περιεχομένου αυτού σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους φορτώθηκε και (όπου εφαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τους σχετικούς σκοπούς για τους οποίους φορτώθηκε) για τη διανομή και τη διάθεση του σε τρίτους.

Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητα σας σε οποιονδήποτε τρίτο που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε ή φορτώθηκε από εσάς στην ιστοσελίδα μας αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος του στην ιδιωτική ζωή.

Δεν θα φέρουμε ευθύνη ούτε θα έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου όσον αφορά το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύτηκε από εσάς ή από οποιονδήποτε άλλο χρήστη της ιστοσελίδας μας.

Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις στις οποίες προβήκατε στην ιστοσελίδα μας αν, κατά την άποψη μας η ανάρτηση στην οποία προβήκατε δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε εργαλεία συλλογής δεδομένων ή εξαγωγής δεδομένων, όπως ρομπότ, στην ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

Οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στην ιστοσελίδα μας δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.

 

Ιοί

Δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας πληροφορικής, των λογισμικών προγραμμάτων και της πλατφόρμας για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Δεν πρέπει να καταχραστείτε την ιστοσελίδα μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, logic bombs ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, στον κεντρικό μας δι8ακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η ιστοσελίδα μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να κάνετε επίθεση στην ιστοσελίδα μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσίας ή μιας κατανεμημένης επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσίας. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές αποκαλύπτοντας την ταυτότητα σας σε αυτές. Σε περίπτωση μιας τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμα σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας θα σταματήσει αμέσως.

 

Σύνδεση με την Ιστοσελίδα μας

Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική μας σελίδα, νοουμένου ότι το κάνετε με τον δέοντα και νόμιμο τρόπο ο οποίος δεν θα βλάψει τη φήμη μας ή με τρόπο που δεν αποτελεί εκμετάλλευση της σελίδας μας.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή επικύρωσης από μέρους μας σε περίπτωση που δεν υπάρχει.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που δεν σας ανήκει.

Η ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε καμία άλλη ιστοσελίδα, ούτε επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας εκτός από την αρχική σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Η ιστοσελίδα στην οποία δημιουργείτε ένα σύνδεσμο πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που περιγράφονται στην παράγραφο «Φόρτωση περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας» πιο πάνω.

Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στη ιστοσελίδα μας εκτός από εκείνη που αναφέρεται πιο πάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την info@BidX1.com

 

Σύνδεσμοι και Υλικό στην ιστοσελίδα μας που ανήκει σε τρίτους

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και υλικό που παρέχεται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς πληροφόρηση σας.

Δεν ελέγχουμε, δεν διερευνούμε, δεν παρακολουθούμε ούτε ελέγχουμε τις ιστοσελίδες αυτές, δεν φέρουμε ευθύνη για τα λογισμικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα στις σελίδες αυτές ούτε για το περιεχόμενο ή για τις απόψεις που εκφράζονται στις ιστοσελίδες αυτές και δεν διερευνούμε, ούτε παρακολουθούμε ούτε ελέγχουμε τις ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους. Παρέχουμε τους εν λόγω συνδέσμους που ανήκουν σε τρίτους μόνο για τη διευκόλυνση των ατόμων που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας και η συμπερίληψη ενός συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση ή επικύρωση της συνδεδεμένης ιστοσελίδας από εμάς. Αν αποφασίσετε να αποσυνδεθείτε από την ιστοσελίδα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε σελίδα ενός τρίτου, το πράττετε με δική σας ευθύνη.

 

Αναστολή και Τερματισμός

Εάν παραλείψετε να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους χρήσης, οι ενέργειες που δυνατόν να λάβουμε περιλαμβάνουν τα εξής:

 

 

Ισχύουσα Νομοθεσία

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτοί οι όροι χρήσης διέπονται από και τυγχάνουν ερμηνείας σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους όρους αυτούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

BidX1
Ηλ. ταχυδρομείο: info@BidX1.com