Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προετοιμασία για το μέλλον  |  Οι Πράσινες μας φιλοδοξίες

Η BidX1 είναι μία καινοτόμος εταιρεία πώλησης ακινήτων, που εφαρμόζει διαφανείς διαδικασίες και εναλλακτικές διαδικτυακές μεθόδους συναλλαγής ακινήτων.

Σήμερα έχουμε Oυδέτερο Iσοζύγιο Άνθρακα, χάρη στο επιχειρηματικό μας μοντέλο και ένα σύστημα αξιών που ιεραρχεί δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την λήψη αποφάσεων.   

Μία σύγχρονη εταιρεία πώλησης ακινήτων

Βιώσιμη προσέγγιση στις συναλλαγές ακινήτων

Επιτυγχάνοντας Oυδέτερο Iσοζύγιο Άνθρακα  |  Η πορεία μας

BidX1 Carbon Footprint

Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα της BidX1

Με την βοήθεια της εταιρείας Enterprise Ireland, προχωρήσαμε σε μία καταγραφή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε στο πλαίσιο του προγράμματος Πράσινο Ξεκίνημα (Green Start) 

Το 2019, οι εκπομπές διοξειδίου άνθρακα της BidX1 ήταν μόνο 291 τόνοι. 

Στις μετρήσεις μας λήφθηκαν υπόψη ακόμα και οι εκπομπές διοξειδίου συνεργατών που μας παρέχουν υπηρεσίες

  • Μετακινήσεις προσωπικού
  • Διαχείριση αποβλήτων
  • Αποθήκευση δεδομένων
  • Εκπομπές από την παροχή και διαχείριση νερού
Safe Water Access Rwanda

Παροχή νερού κατάλληλου για άρδευση και ύδρευση στη Ρουάντα

Το 2019, η BidX1 κατανάλωσε μόλις 291 τόνους διοξειδίου του άνθρακα

Το 2020, το προσωπικό της BidX1 επέλεξε να επενδύσει στο σχέδιο για παροχή καθαρού νερού στη Ρουάντα ως αντιστάθμισμα στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παρήγαγε.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στα πλαίσιο του Χρυσού Σχεδίου (Gold Standard project) το οποίο έχει ως στόχο την παροχή καθαρού ασφαλούς νερού σε κοινότητες που διαμένουν στην Ανατολική Αφρική με την αντικάτασταση παλιών ή και κατεστραμένων γεωτρήσεων. 

Δράσεις για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι εκ φύσεως βιώσιμο, ενώ παράλληλα δουλεύουμε ενεργά για να ενσωματώσουμε περιβαλλοντικές αρχές σε κάθε στάδιο της επιχείρησης μας, ξεκινώντας από τις καθημερινές μας δραστηριότητες μέχρι και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων.

Ομάδα Αειφόρου Ανάπτυξης

Option 2

Η ατζέντα πράσινης ανάπτυξης της BidX1 καθορίζεται από την ομάδα Αειφόρου Ανάπτυξης και έχει ως στόχο να εναρμονίσει τις επιχειρηματικές μας πρακτικές με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρου Ανάπτυξη.

Η ομάδα μας είναι υπεύθυνη για τις περιβαλλοντικές πολιτικές που εφαρμόζει η BidX1, απαρτίζεται από επαγγελματίες σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε και περιλαμβάνει ειδικότητες από τον χώρο των χρηματοοικονομικών, της τεχνολογίας, μεσίτες ακινήτων και επαγγελματίες μάρκετινγκ. Οι δράσεις μας καλύπτουν τομείς όπως:

  • Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη
  • Συνετή κατανάλωση
  • Υγεία & Ευεξία στον χώρο εργασίας
  • Τέλος, συνεργαζόμαστε με φιλανθρωπικές οργανώσεις σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε