Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BidX1

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η BidX1 συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με άτομα (δηλ. τα υποκείμενα δεδομένων). Η BidX1 σέβεται πλήρως το δικαίωμά σας σχετικά με το απόρρητο της ιδιωτικής σας ζωής και τα δικαιώματα σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η BidX1 δεσμεύεται απόλυτα ότι θα συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ο «Κανονισμός GDPR»), τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) που σχετίζεται με κάθε μία από τις χώρες στις οποίες παρέχουμε υπηρεσίες ( ο ‘Νόμος’).

 

1. Ποια είναι η BidX1;

Η BidX1 είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με τον τομέα των ακινήτων μέσω της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία παρέχει μια ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι χρήστες ανά το παγκόσμιο μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν ακίνητα στις διάφορες αγορές δραστηριοποίησης μας - επί του παρόντος, η BidX1 διεξάγει εργασίες στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νότια Αφρική, στην Ισπανία και στην Κύπρο. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα BidX1.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε σε σχέση με τα ακίνητα.

 

2. Ποιες πληροφορίες συλλέγετε; Γιατί συλλέγετε πληροφορίες που με αφορούν; 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR, τα Προσωπικά Δεδομένα ορίζονται ως: «κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).» Τα δεδομένα αυτά δυνατόν να περιλαμβάνουν, χωρίς όμως περιορισμό, το όνομα και τη διεύθυνση ενός ατόμου, την ημερομηνία γέννησης ή αρχεία που σχετίζονται με τη σχέση εργοδότησης ενός ατόμου.

«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταχώρισης, αποθήκευσης, διαγραφής ή καταστροφής. Η BidX1 είναι ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Η BIDX1 έχει υιοθετήσει μια σειρά πολιτικών και διαδικασιών τις οποίες επανεξετάζει τακτικά, προκειμένου να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις όπως ορίζονται από τον Νόμο, ώστε να διασφαλίσει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:

 

2.1 Ο τύπος των πληροφοριών που η BidX1 δυνατόν να συλλέξει από εσάς περιλαμβάνει:

2.2 Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η BidX1 συλλέγει πληροφορίες. Πρέπει να ξέρουμε πώς να επικοινωνήσουμε μαζί σας, πρέπει να είμαστε σίγουροι για την οντότητά σας και πρέπει να κατανοήσουμε την περίσταση και την ψηφιακή εμπειρία σας, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πελάτη. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με το Νόμο. 

 

3. Πώς συλλέγετε πληροφορίες για εμένα; Και πότε το κάνετε;

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με διάφορους τρόπους. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εξής:

 

4. Με ποιον τρόπο χρησιμοποιείτε τα δεδομένα μου;

Το FullStory θα καταγράψει δεδομένα της αλληλεπίδρασής σας με την ιστοσελίδα μας. Δυνατόν να καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

ΜΟΤΙΒΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Κλικ
 • Κινήσεις ποντικιο
 • Αναζήτηση
 • Δακτυλογράφηση

(εκτός από ευαίσθητες πληροφορίες)

 

 • Πρόγραμμα περιήγησης
 • Τύπος συσκευή
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Μέγεθος Viewfinder Σφάλματα σεναρίο
 • Διεύθυνση IP

 

 • Επισκέψεις σελίδων
 • Παραπομπές
 • Παράμετροι URL
 • Διάρκεια συνεδρίας

 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να αποστέλλουν αυτά τα δεδομένα μόνο με συγκατάθεση ή νομική βάση.   

 • Εμφανιζόμενο όνομα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Δεδομένα για συγκεκριμένες εφαρμογές

Τα μοτίβα χρήσης φωτίζουν περιοχές μιας   ιστοσελίδα που προκαλούν σύγχυση ή υποχρησιμοποιούνται,, επιτρέποντας στους σχεδιαστές ιστοσελίδων να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους και να δημιουργήσουν καλύτερες δυνατότητες. 

Τα σφάλματα και τα σφάλματα είναι συχνά συγκεκριμένα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή τύπο συσκευής. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τους προγραμματιστές να δημιουργούν και να αποστέλλουν επιδιορθώσεις πιο γρήγορα     

Η γνώση των πιο δημοφιλών σελίδων και πηγών επισκεψιμότητας παραπομπής βοηθά τους διαχειριστές προϊόντων και τους εμπόρους μάρκετινγκ να βελτιώσουν την ποιότητα του περιεχομένου και της διαφήμισης.       

Οι πληροφορίες λογαριασμού βοηθούν τις ομάδες ιστού να κατανοήσουν τη μοναδική εμπειρία σας και να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε.

 

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το FullStory δεν θα καταγράφει κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία πληρωμής και αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, το FullStory δεν χρησιμοποιεί συλλεγμένες πληροφορίες για δικούς του σκοπούς και η BidX1 έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία και πρόσβαση σε καταγεγραμμένα δεδομένα. 
Εάν έχετε συγκεκριμένες απορίες σχετικά με το FullStory και την  ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.

 

5. Η BidX1 προβαίνει σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή analytics; Ποια είναι η νομική βάση;

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη επεξεργασία σε σχέση με τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ως μέρος των εργασιών μας.

Η BidX1 χρησιμοποιεί analytics μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε πιο ενημερωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε.

 

6. Κοινοποιείτε τις πληροφορίες που με αφορούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο;

Κοινοποιούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο σε ένα συγκεκριμένο αριθμό άλλων ενδιαφερομένων μερών και μόνο εφόσον είναι απαραίτητο. Πιο κάτω περιλαμβάνονται μερικά παραδείγματα κοινοποίησης πληροφοριών: 

 

7. Τι εφαρμόζεται όσον αφορά τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα σας προς άλλες ιστοσελίδες και κοινωνικά μέσα δικτύωσης;

Η ιστοσελίδα μας δυνατόν από καιρό σε καιρό να περιέχει συνδέσμους προς και από άλλες ιστοσελίδες και διαδικτυακές πλατφόρμες. Περαιτέρω, οι ιστοσελίδες τρίτων δυνατόν επίσης να παρέχουν συνδέσμους προς την ιστοσελίδα μας. Εάν συνδεθείτε με ένα σύνδεσμο σε μια από αυτές τις ιστοσελίδες ή διαδικτυακές πλατφόρμες, παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν ελέγχουμε τις εν λόγω ιστοσελίδες και διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες έχουν τις δικές τους πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συνεπώς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις πολιτικές αυτές. Παρακαλούμε ελέγξτε τις πολιτικές αυτές προτού υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις ιστοσελίδες. Δε αποδεχόμαστε και απορρίπτουμε οποιαδήποτε ευθύνη όσον φορά τις δηλώσεις απορρήτου και τις πρακτικές προστασίας των δεδομένων που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που ανήκει σε κάποιον τρίτο (είτε η ιστοσελίδα αυτή συνδέεται με ή προς την ιστοσελίδα μας). Οι εν λόγω  σύνδεσμοι παρέχονται προς εσάς μόνο για λόγους ευκολίας και έχετε πρόσβαση σε αυτούς με δική σας ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε τις δηλώσεις απορρήτου που περιέχονται στην ιστοσελίδα ενός τρίτου προτού να υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στις ιστοσελίδες τους.

Η ιστοσελίδα μας δυνατόν επίσης να περιέχει "plugins" (όπως το κουμπί "share" ή "like" του Facebook) σε ιστοσελίδες τρίτων ή να προσφέρει σύνδεση (όπως σύνδεση μέσω Facebook) μέσω ενός λογαριασμού τρίτου. Τα plugins και τα στοιχεία σύνδεσης τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, της λειτουργίας και της χρήσης τους, διέπονται από την πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους όρους που εφαρμόζει ο τρίτος που τα παρέχει.

    

8. Για πόσο χρονικό διάστημα η BidX1 διατηρεί τις πληροφορίες που με αφορούν;

Το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως κανονιστικές και θεσμικές απαιτήσεις. Άλλοι παράγοντες αφορούν τον τύπο των δεδομένων που διατηρούμε σε σχέση με εσάς, κατά πόσον τα δεδομένα είναι αναγκαία σε σχέση με μια νομική διαφορά και εάν εσείς ή μια ρυθμιστική αρχή ζητά να τα διατηρήσουμε για βάσιμο λόγο.

Κατά κανόνα, διατηρούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για μια περίοδο 8 ετών. Ωστόσο, εάν ζητήσετε από τη BidX1 να διαγράψει τα δεδομένα σας (προτού παρέλθει η περίοδος των 8 ετών), θα επεξεργαστούμε το αίτημα σας, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για να μην διαγραφούν τα δεδομένα (όπως η απαίτηση διατήρησης των δεδομένα σας για τον λόγο ότι έχουμε νομική υποχρέωση να τα διατηρήσουμε). 

 

9. Τι θα συμβεί αν δεν παράσχω στη BidX1 τις πληροφορίες που ζητά;

Η κοινοποίηση πληροφοριών σε εμάς είναι προς το δικό σας όσο και προς το δικό μας συμφέρον. Χρειαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς, για να εκπληρώσουμε τις συμβάσεις που έχουμε συνάψει μαζί σας, για να διαχειριστούμε την επιχείρηση μας, για τη διαφύλαξη των νόμιμων μας συμφερόντων και για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας κοινοποιήσετε τις πληροφορίες σας εντούτοις, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτό μπορεί να περιορίσει τις υπηρεσίες που είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε. Δυνατόν να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες που ζητάτε. Για παράδειγμα, εάν δεν μας παράσχετε όλες τις ζητούμενες πληροφορίες κατά την εγγραφή σας για τη συμμετοχή σε μια δημοπρασία, δυνατόν να μην είμαστε σε θέση να σας εγκρίνουμε για να υποβάλετε μια προσφορά για ένα ακίνητο.     

 

10. Ποια είναι η νομική βάση βάσει της οποίας η BidX1 χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που με αφορούν;

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την BidX1 εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία, δηλαδή αν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης, για την προστασία των έννομων της συμφερόντων και στις περιπτώσεις όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας. Ποια είναι η νομική βάση βάσει της οποίας η BidX1 χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που με αφορούν:

 

11. Επεξεργάζεται η BidX1 τις πληροφορίες μου εκτός των δικαιοδοσιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε;

Όταν οι υπηρεσίες παρέχονται στον ΕΟΧ, η BidX1 δεν διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με εσάς εκτός αυτής της δικαιοδοσίας. Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε ασφαλή συστήματα εντός των εγκαταστάσεων της BidX1 και σε παρόχους ασφαλούς αποθήκευσης πληροφοριών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να επιτρέψουμε τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με εσάς εκτός του ΕΟΧ από τους παρόχους υπηρεσιών μας, αλλά μόνο εάν συμφωνούν να ενεργούν αποκλειστικά βάσει των οδηγιών μας και να προστατεύουν τις πληροφορίες σας με τα ίδια πρότυπα που ισχύουν στον ΕΟΧ. Όταν επιτρέπουμε την επεξεργασία/μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών εκτός του ΕΟΧ, απαιτούμε τα προσωπικά σας στοιχεία να προστατεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό του ΓΚΠΔ (GDPR)

 

BidX1 Νότια Αφρική

Η BidX1 δραστηριοποιείται παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Αφρικής και παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες που εμπίπτουν σε διάφορες δικαιοδοσίες. Στο πλαίσιο των λειτουργιών μας, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τοποθεσίες εκτός της Νότιας Αφρικής.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός της Νότιας Αφρικής. Η BidX1 λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω διαβιβάσεις συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (POPIA), και ότι εφαρμόζονται οι κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 

 

12. Ποια είναι τα δικαιώματα μου βάσει του Κανονισμού GDPR;

Έχετε διάφορα δικαιώματα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν και έχουμε σημαντικές υποχρεώσεις από την άποψη αυτή.

Έχετε τα εξής δικαιώματα:

 

13. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τη BidX1 και/ή με τον Λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BidX1;

Η BidX1 είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης, κοινοποίησης ή χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα δεδομένα σας ή αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων – παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

●      E-mail: dpo@bidx1.com
●      Τηλέφωνο: +353 (0)1 667 3388
●      Ταχυδρομική διεύθυνση: BidX1, 1st Floor, Block 1, The Oval, 160 Shelbourne Road, Dublin 4, D04 E7K5 
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η BidX1 χειρίζεται το παράπονο σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην κύρια εποπτική αρχή της BidX1, στον Ιρλανδό Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στην τοπική σας εποπτική αρχή. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Παράρτημα 1 για τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων στις συγκεκριμένες δικαιοδοσίες.

 

 

14. Θα υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας;
Θα ενημερώνουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα είναι διαθέσιμες σε αυτή τη σελίδα. 

------------

 

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

www.dataprotection.ie

Canal House

Station Road 

Portarlington 

R32 AP23

Co. Laois. 12

Τηλ:  +353 (0)761 104 800

Φαξ: +353 57 868 4757

Email: info@dataprotection.ie

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ICO)

www.ico.org.uk

Wycliffe House 

Water Lane 

Wilmslow 

Cheshire

SK9 5AF

Τηλ: 0303 123 1113

Φαξ: 01625 524510

Email: dataprotectionfee@ico.org.uk

 

ΚΥΠΡΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

www.dataprotection.gov.cy

Ιάσωνος 1

1082 Λευκωσία 

Κύπρος

Τηλ: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Email: commissioner@dataprotection.gov.cy

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD) 

www.aepd.es

C/ Jorge Juan, 6 

28001-Madrid

Τηλ: 901 100 099 - 912 663 517

Email: prensa@agpd.es

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ)

www.justice.gov.za/inforeg/

SALU Building

316 Thabo Sehume Street 

Pretoria

Τηλ: 012 406 4818

Φαξ: 086 500 3351

Email: inforeg@justice.gov.za