Πολιτική Απορρήτου

Μην χάσετε την ευκαιρία ενός ακινήτου

Συμμετάσχετε στη λίστα αποδεκτών αλληλογραφίας μας για να ενημερώνεστε

Εγγραφείτε για ειδοποιήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ BIDX1 ΚΥΠΡΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα ισχύει από την 25η Μαΐου 2018.

Το έγγραφο αυτό αποτελεί τον οδηγό σας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η BidX1 χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Το έγγραφο αυτό περιγράφει τον τρόπο προσέγγισης μας βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων του 2018 (GDPR). Στην ειδοποίηση αυτή επεξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων που δυνατόν να παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας αυτής, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και πώς μπορείτε να έλθετε σε επαφή μαζί μας για τον σκοπό αυτό.

Η ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζεται για παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με παιδιά.

Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιαδήπ0οτε άλλη πολιτική που ενδεχομένως να παρέχουμε από καιρού εις καιρόν κατά τη συλλογή ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς ώστε να γνωρίζετε πλήρως τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι συμπληρωματική οποιωνδήποτε άλλων πολιτικών και δεν έχει σκοπό την αντικατάσταση τους.

 1. Ποια είναι η BidX1;

Η BidX1 είναι η εμπορική επωνυμία της Islanders Estate Agencies Ltd, μια εταιρία η οποία παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα ακινήτων η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών της BidX1.

Η BidX1 αποτελείται από διάφορες νομικές οντότητες. Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου εκδίδεται για λογαριασμό της Islanders Estate Agencies Ltd (HE 343350), της BidX1 Auction Limited and της BidX1 (UK) Limited. Ως εκ τούτου, όταν αναφερόμαστε στην BidX1, ή "εμείς", "εμάς" ή "μας" σε αυτή την ειδοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναφερόμαστε στον πιο πάνω αναφερόμενο Όμιλο Εταιρειών της BidX1 ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα σας.  

Η BidX1 ενεργεί ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας και έχει ευθύνη για την ιστοσελίδα αυτή.

 1.  Γιατί συλλέγετε δεδομένα για εμένα; Ποιες πληροφορίες θα συλλέξετε;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η BidX1 συλλέγει πληροφορίες. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να είμαστε σίγουροι για την ταυτότητα σας και να κατανοήσουμε τις περιστάσεις που σας αφορούν ώστε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως πελάτες.

Τα είδη πληροφοριών που δυνατόν να συλλέξει η BidX1 από εσάς περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Με ποιον τρόπο συλλέγετε πληροφορίες για εμένα; Και πότε το κάνετε;

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με διάφορους τρόπους. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Πώς χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες μου;

Δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τέτοιους σκοπούς όπως η επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, για να μας βοηθήσετε κατά την επεξεργασία μιας αίτησης όσον αφορά μια από τις υπηρεσίες που παρέχουμε ή για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως πελάτης μας.

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται επίσης για την επεξεργασία συναλλαγών. Ένα παράδειγμα είναι όταν μας έχετε δώσει τα στοιχεία της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας ή εάν μας έχετε δώσει τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού.

Δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, τηλεφωνικού μηνύματος, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κοινωνικών μέσων δικτύωσης χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας ή με άλλα μέσα, αλλά όχι με τρόπο που είναι αντίθετος με τις οδηγίες που μας έχετε δώσει ή ενάντια σε ένα νόμιμο συμφέρον ή ενάντια στο νόμο. Δυνατόν να παρακολουθήσουμε και να καταγράψουμε τις συνομιλίες μεταξύ μας όταν μιλούμε στο τηλέφωνο (για να ελέγξουμε τις οδηγίες που μας έχετε δώσει και για σκοπούς εκπαίδευσης και ποιότητας), εντούτοις, θα σας ενημερώσουμε αν θα το πράξουμε. Τα δεδομένα σας δυνατόν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση οφειλών που δυνατόν να οφείλετε καθώς και για να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε σε ένα παράπονο ή σε ένα αίτημα που δυνατόν να έχετε.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας δυνατόν να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας υφιστάμενης σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας ή για να λάβουμε μέτρα πριν από τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

Δυνατόν επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να διαχειριστούμε των εργασιών μας για τη διασφάλιση των νόμιμων μας συμφερόντων, όπως για παράδειγμα για τη συλλογή πληροφοριών τοποθεσίας από το κινητό σας τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που δυνατόν να χρησιμοποιείτε για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ένα άλλο νόμιμο συμφέρον που έχει η BidX1 είναι η διεξαγωγή δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης όπως η άμεση εμπορική προώθηση (νοουμένου ότι δεν έχετε προβάλει αντίρρηση στη χρήση των στοιχείων σας με τον τρόπο αυτό) και η έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών πελατών, των αναλύσεων και των συναφών δραστηριοτήτων.

Τα δεδομένα σας δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης χαρτοφυλακίου εργασιών. Αυτό δυνατόν να περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών σας για λογιστικούς, στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης, σε ορισμένες περιπτώσεις, της ανώνυμης επεξεργασίας των δεδομένων σας) προκειμένου να κατανοήσουμε τις τάσεις της συμπεριφοράς των πελατών μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τους κινδύνους στους οποίους εκτιθέμεθα καθώς και για τη διαχείριση των επιχειρησιακών κινδύνων και των κινδύνων σε σχέση με τα δεδομένα.

Δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να προστατεύσουμε την επιχείρηση, τη φήμη, τους πόρους και τον εξοπλισμό μας, για να διαχειριστούμε την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών (ανάπτυξη, δοκιμή και έλεγχος των ιστοσελίδων μας και άλλων συστημάτων, αντιμετώπιση τυχαίων γεγονότων ή παράνομων ή κακόβουλων ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια συναφών υπηρεσιών).

Προστατεύουμε τις πληροφορίες σας με μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρούμε τα διεθνή πρότυπα όταν το πράττουμε. Διατηρούμε τον εξοπλισμό, τα αρχεία και τα κτίρια μας ασφαλή. Τα προσωπικά δεδομένα δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη και την ανίχνευση απάτης, ανεντιμότητας και άλλων εγκλημάτων (όπως η παρεμπόδιση κάποιου που προσπαθεί να υποκλέψει την ταυτότητα σας), συμπεριλαμβανομένου μέσω της χρήσης καμερών κυκλώματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) στα γραφεία της BidX1.

Η BidX1 δυνατόν μελλοντικά να θελήσει να πωλήσει, να μεταβιβάσει ή να συγχωνεύσει μέρος ή το σύνολο των εργασιών ή των περιουσιακών της στοιχείων ή να αγοράσει μια νέα επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία μιας άλλης επιχείρησης ή να προβεί σε συγχώνευση με άλλη επιχείρηση. Εάν το πράξει, δυνατόν να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία υπό αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας σε έναν πιθανό αγοραστή, εκδοχέα, εταίρο στα πλαίσια συγχώνευσης ή πωλητή και στους συμβούλους του, εφόσον συμφωνούν να τη διατηρήσουν εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιήσουν μόνο για σκοπούς εξέτασης της πιθανής συναλλαγής.

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για τη διαχείριση νομικών θεμάτων και θεμάτων συμμόρφωσης εντός της BidX1, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με κανονιστικούς, νομοθετικούς και εθελοντικούς κώδικες πρακτικής στους οποίους έχουμε δεσμευτεί. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωνόμαστε με τα δικαιώματά σας για ενημέρωση, για να προσδιορίσουμε την ταυτότητα σας και για να συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της απάτης και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως αποτέλεσμα, δυνατόν να χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε κυβερνητικούς και άλλους νομικούς φορείς. Τα δεδομένα σας δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτικά δικαστικά διατάγματα, εντάλματα έρευνας, αιτήματα παροχής βοήθειας σε ρυθμιστικές ή αστυνομικές αρχές στα πλαίσια έρευνας ή πρόληψης ενός αδικήματος και διατάγματα σχετικά με αιτήματα αμοιβαίας νομικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις που λαμβάνονται από ξένες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Όσον αφορά τα ακίνητα που προσφέρουμε προς πώληση, τα νομικά έγγραφα φορτώνονται στην ιστοσελίδα μας από Δικηγόρους που ενεργούν για λογαριασμό των Πωλητών. Τα έγγραφα αυτά φορτώνονται με μοναδικό σκοπό τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι σε θέση να διενεργήσουν έρευνα δέουσας επιμέλειας προτού να υποβάλουν μια προσφορά σε σχέση με ένα ακίνητο. Τα νομικά έγγραφα θα είναι γενικά διαθέσιμα για προβολή μόνο κατά την περίοδο εμπορικής προώθησης της δημοπρασίας, εκτός εάν ένα ακίνητο πωληθεί προηγουμένως ή αποσυρθεί πριν από τη δημοπρασία. Εάν ένα ακίνητο δεν πωληθεί στα πλαίσια της δημοπρασίας, τα νομικά έγγραφα θα παραμένουν διαθέσιμα μόνο για μια περίοδο 7 ημερών μετά από τη δημοπρασία. 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν εύλογα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουμε για κάποιον άλλο σκοπό ο οποίος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν επιθυμείτε να σας εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η επεξεργασία για το νέο σκοπό είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν άσχετο σκοπό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα εξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.

Μερικές φορές, δυνατόν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή σας, αλλά μόνο σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται πιο πάνω και όταν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Έχει μεγάλη σημασία τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή.

 1. Η BidX1 προβαίνει σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή analytics; Ποια είναι η νομική βάση;

Δεν προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία σε σχέση με τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ως μέρος των εργασιών μας.

Η BidX1 χρησιμοποιεί αναλύσεις για στατιστικούς σκοπούς. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε πιο ενημερωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που μπορούμε να προσφέρουμε. 

 1. Κοινοποιείτε τις πληροφορίες που με αφορούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο;

Κοινοποιούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο σε ένα συγκεκριμένο αριθμό άλλων ενδιαφερομένων μερών και μόνο εφόσον είναι απαραίτητο. Πιο κάτω είναι μερικά παραδείγματα κοινοποίησης πληροφοριών:

 1. Τι εφαρμόζεται όσον αφορά τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα σας προς άλλες ιστοσελίδες και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης;

Η ιστοσελίδα μας δυνατόν από καιρό σε καιρό να περιέχει συνδέσμους προς και από άλλες ιστοσελίδες και διαδικτυακές πλατφόρμες. Περαιτέρω, οι ιστοσελίδες τρίτων δυνατόν επίσης να παρέχουν συνδέσμους προς την ιστοσελίδα μας. Εάν συνδεθείτε με ένα σύνδεσμο σε μια από αυτές τις ιστοσελίδες ή διαδικτυακές πλατφόρμες, παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν ελέγχουμε τις εν λόγω ιστοσελίδες και διαδικτυακές πλατφόρμες οι οποίες έχουν τις δικές τους πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συνεπώς δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις πολιτικές αυτές. Παρακαλούμε ελέγξτε τις πολιτικές αυτές προτού υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις ιστοσελίδες. Δε αποδεχόμαστε και απορρίπτουμε οποιαδήποτε ευθύνη όσον φορά τις δηλώσεις απορρήτου και τις πρακτικές προστασίας των δεδομένων που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που ανήκει σε κάποιον τρίτο (είτε η ιστοσελίδα αυτή συνδέεται με ή προς την ιστοσελίδα μας). Οι εν λόγω  σύνδεσμοι παρέχονται προς εσάς μόνο για λόγους ευκολίας και έχετε πρόσβαση σε αυτούς με δική σας ευθύνη. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε τις δηλώσεις απορρήτου που περιέχονται στην ιστοσελίδα ενός τρίτου προτού να υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στις ιστοσελίδες τους.

Η ιστοσελίδα μας δυνατόν επίσης να περιέχει "plugins" (όπως το κουμπί "share" ή "like" του Facebook) σε ιστοσελίδες τρίτων ή να προσφέρει σύνδεση (όπως σύνδεση μέσω Facebook) μέσω ενός λογαριασμού τρίτου. Τα plugins και τα στοιχεία σύνδεσης τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, της λειτουργίας και της χρήσης τους, διέπονται από την πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους όρους που εφαρμόζει ο τρίτος που τα παρέχει.

 1. Για πόσο καιρό η BidX1 διατηρεί τις πληροφορίες που με αφορούν;

Το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούμε τα δεδομένα σας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως κανονιστικές και θεσμικές απαιτήσεις. Άλλοι παράγοντες αφορούν τον τύπο των δεδομένων που διατηρούμε σε σχέση με εσάς, κατά πόσον τα δεδομένα είναι αναγκαία σε σχέση με μια νομική διαφορά και εάν εσείς ή μια ρυθμιστική αρχή ζητά να τα διατηρήσουμε για βάσιμο λόγο.

Κατά κανόνα, διατηρούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν για μια περίοδο 8 ετών. Ωστόσο, εάν ζητήσετε από τη BidX1 να διαγράψει τα δεδομένα σας (προτού παρέλθει η περίοδος των 8 ετών), θα επεξεργαστούμε το αίτημα σας, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για να μην διαγραφούν τα δεδομένα (όπως η απαίτηση διατήρησης των δεδομένα σας για τον λόγο ότι έχουμε νομική υποχρέωση να τα διατηρήσουμε).

 1. Τι θα συμβεί αν δεν παράσχω στη BidX1 τις πληροφορίες που ζητά;

Η κοινοποίηση πληροφοριών σε εμάς είναι προς το δικό σας όσο και προς το δικό μας συμφέρον. Χρειαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς, για να εκπληρώσουμε τις συμβάσεις που έχουμε συνάψει μαζί σας, για να διαχειριστούμε την επιχείρηση μας, για τη διαφύλαξη των νόμιμων μας συμφερόντων και για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας κοινοποιήσετε τις πληροφορίες σας εντούτοις, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτό μπορεί να περιορίσει τις υπηρεσίες που είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε. Δυνατόν να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες που ζητάτε. Για παράδειγμα, εάν δεν μας παράσχετε όλες τις ζητούμενες πληροφορίες κατά την εγγραφή σας για τη συμμετοχή σε μια δημοπρασία, δυνατόν να μην είμαστε σε θέση να σας εγκρίνουμε για να υποβάλετε μια προσφορά για ένα ακίνητο.

 1. Ποια είναι η νομική βάση βάσει της οποίας η BidX1 χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που με αφορούν; 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας και δυνατόν να τα κοινοποιήσουμε στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 1. Η BidX1 επεξεργάζεται τις πληροφορίες που με αφορούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ);

Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε ασφαλή συστήματα εντός των εγκαταστάσεων της BidX1 και μέσω παρόχων ασφαλούς αποθήκευσης πληροφοριών. Η BidX1 γενικά δεν διαβιβάζει πληροφορίες που σας αφορούν εκτός του ΕΟΧ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δυνατόν να επιτρέψουμε τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με εσάς εκτός ΕΟΧ από τους παρόχους υπηρεσιών μας, αλλά μόνο εάν συμφωνήσουν ότι θα ενεργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες μας και να προστατεύσουν τις πληροφορίες που σας αφορούν με το ίδιο πρότυπο που εφαρμόζεται εντός ΕΟΧ. Σε περίπτωση που θα εξουσιοδοτούμε την επεξεργασία / διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΟΧ, θα απαιτήσουμε όπως τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν προστασίας τουλάχιστον βάσει των Κυπριακών προτύπων.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα μου βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR);

Έχετε διάφορα δικαιώματα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν και έχουμε σημαντικές υποχρεώσεις από την άποψη αυτή.

Έχετε τα εξής δικαιώματα:

Θα επεξεργαστούμε το αίτημα σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας εντός ενός ημερολογιακού μήνα. Αν δεν είμαστε σε θέση να χειριστούμε πλήρως το αίτημα σας εντός ενός ημερολογιακού μήνα (λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων), δυνατόν να παρατείνουμε αυτή την περίοδο κατά δύο ακόμη ημερολογιακούς μήνες. Εάν είναι απαραίτητο, θα εξηγήσουμε τους λόγους.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην BidX1, στον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή σε άλλη εποπτική αρχή. Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε ενημερώστε την BidX1 και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το θέμα σας το συντομότερο δυνατό. Αν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα παράπονο στην BidX1, μπορείτε να το κάνετε προσωπικά, τηλεφωνικά, γραπτώς ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιβεβαιώνου6με ότι όλα τα παράπονα που θα μας υποβάλλετε θα διερευνηθούν πλήρως. Παρακαλούμε να σας παράσχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιλύσουμε γρήγορα το παράπονο σας.

 1. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τη BidX1 και/ή με τον Λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BidX1;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης, κοινοποίησης ή χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα δεδομένα σας, μπορείτε να ελέγξετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή να επικοινωνήσετε με τον Λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Μέσω διαδικτύου: www.bidx1.com/en/Privacy-policy

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@bidx1.com

Μέσω τηλεφώνου: +353 (0)1 667 3388

Στην ταχυδρομική διεύθυνση: BidX1, 2 Shelbourne Buildings, Crampton Avenue, Dublin 4, D04 W3V6

 1. Μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον άλλο;

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο το BidX1 χειρίζεται το παράπονό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 

http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/page1i_en/page1i_en?opendocument.

Διεύθυνση γραφείου: Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία, Κύπρος

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Κ. 23378, 1682 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357 22818456 Φαξ: +357 22304565 

Ηλ. ταχυδρομείο: commissionerdataprotection.gov.cy 

 

Ωστόσο, θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα αν μας δώσετε την ευκαιρία να χειριστούμε τις ανησυχίες σας προτού προσεγγίσετε τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σε πρώτο στάδιο.

 1. Θα υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας;

Θα ενημερώνουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα είναι διαθέσιμες σε αυτή τη σελίδα.