Οι Πράσινες μας φιλοδοξίες

Η BidX1 είναι μία καινοτόμος εταιρεία πώλησης ακινήτων, που εφαρμόζει διαφανείς διαδικασίες και εναλλακτικές διαδικτυακές μεθόδους συναλλαγής ακινήτων.

Σήμερα έχουμε Oυδέτερο Iσοζύγιο Άνθρακα, χάρη στο επιχειρηματικό μας μοντέλο και ένα σύστημα αξιών που ιεραρχεί δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την λήψη αποφάσεων.

 

Μία σύγχρονη εταιρεία πώλησης ακινήτων
Βιώσιμη προσέγγιση στις συναλλαγές ακινήτων

Η πορεία μας

2019
2020
2020
2021
2022
memo-1
2019
Με την βοήθεια της εταιρείας Enterprise Ireland, προχωρήσαμε σε μία καταγραφή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε στο πλαίσιο του προγράμματος Πράσινο Ξεκίνημα (Green Start). Το 2019, οι εκπομπές διοξειδίου άνθρακα ήταν μόλις 291 τόνοι. Στις μετρήσεις μας λήφθηκαν υπόψη ακόμα και οι εκπομπές διοξειδίου συνεργατών που μας παρέχουν υπηρεσίες.
memo-2
2020
Σε συνέχεια της καταγραφής των εκπομπών μας, το προσωπικό της BidX1 επέλεξε να επενδύσει στο σχέδιο για παροχή καθαρού νερού στη Ρουάντα ως αντιστάθμισμα στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παρήγαγε. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στα πλαίσιο του Χρυσού Σχεδίου (Gold Standard project) το οποίο έχει ως στόχο την παροχή καθαρού και ασφαλούς νερού σε κοινότητες που διαμένουν στην Ανατολική Αφρική με την αντικάτασταση παλιών ή και κατεστραμένων γεωτρήσεων.
memo-3
2020
Η ατζέντα πράσινης ανάπτυξης της BidX1 καθορίζεται από την ομάδα Αειφόρου Ανάπτυξης και έχει ως στόχο να εναρμονίσει τις επιχειρηματικές μας πρακτικές με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η ομάδα μας απαρτίζεται από επαγγελματίες σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε και περιλαμβάνει ειδικότητες από τον χώρο των χρηματοοικονομικών, της τεχνολογίας, μεσίτες ακινήτων και επαγγελματίες μάρκετινγκ. Οι δράσεις μας καλύπτουν τομείς όπως τη Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη, Συνετή κατανάλωση, Υγεία & Ευεξία στον χώρο εργασίας και τέλος, συνεργαζόμαστε με φιλανθρωπικές οργανώσεις σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε.
memo-4
2021
Η BidX1 υπέβαλε την πρώτη της περιβαλλοντική έκθεση στον οργανισμό CDP, το διεθνή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που επιβλέπει και κάνει καταγραφές. Περισσότερες από 13,000 εταιρείες που κατέχουν πέραν του 64% του χρηματιστηριακού κεφαλαίου, καταχώρησαν τις εκθέσεις τους στο οργανισμό CDP εντός του 2021, καθώς και περισσότερες από 1,000 πόλεις, πολιτείες και επαρχίες.
memo-5
2022
Η BidX1 πήρε την πρώτη της βαθμολογία από το Carbon Disclosure Project. Με χαρά έχουμε λάβει την αξιολόγηση μας με βαθμολογία B- για την δέσμευση προμηθευτών (τόσο ο ευρωπαϊκός όσο και ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι C) και μια βαθμολογία C για την κλιματική αλλαγή. Η συνολική μας γνωστοποίηση για το 2022 ήταν το αποκορύφωμα του έργου που ανέλαβε η επιχείρηση από το 2020 και καταδεικνύει τη διαρκή δέσμευσή μας για περιβαλλοντική διαφάνεια.

Δράσεις για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι εκ φύσεως βιώσιμο, ενώ παράλληλα δουλεύουμε ενεργά για να ενσωματώσουμε περιβαλλοντικές αρχές σε κάθε στάδιο της επιχείρησης μας, ξεκινώντας από τις καθημερινές μας δραστηριότητες μέχρι και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων.

 

Οι δεσμεύσεις μας

Sustainability Team