Ιδιωτική Σύμβαση
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Apartment 14 Dargle House, Custom House Square, Dublin 1, D01 DP89

Ιδιωτική Σύμβαση
Ireland
Διαμέρισμα
Residential

Κρατημένο

Περίληψη Ακινήτου

 • Top floor three bedroom penthouse apartment
 • Investment opportunity
 • South facing property
 • Turn key condition
 • High ceilings
 • Maintained to a high standard
 • Sold with Tenant in Situ
 • Located near all major transport links

Επικοινωνήστε μαζί μας

Eva Quaid
Eva Quaid
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Iseult Cody
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Eva Quaid
Eva Quaid
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Iseult Cody
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

BidX1 are delighted to bring this south facing penthouse apartment to the market via our Digital Private Treaty Platform. Log onto BidX1.com to review legal documentation and register to take part.

Situated in the much sought after Dargle House, number 14 is a deceptively spacious three bedroom penthouse apartment extending to approxmately 113 sq. m (1,216 sq. ft).

The property enjoys the benefit of a large south facing balcony overlooking Mayor Street. The property also benefits from its high ceilings which add to the overall sense of space.

Each room is exceptionally well proportioned with a homely feel throughout and has been well maintained by the current tenants. The property is being sold with the tenants in situ and is suitable to an investor looking for a penthouse apartment in this prime location.

Accommodation comprises, entrance hallway leading into an open plan kitchen/living/dining room off which is the wonderful balcony. There are three spacious double bedrooms (master with en-suite), as well as the main bathroom and storage area.

Current passing rent is €28,704 per annum giving a 5.8% gross yield.

  Τοποθεσία

  • The IFSC is located in the centre of Dublin city approximately 2km east of O Connell Street.
  • The subject property is situated on Harbourmaster Place just off Georges Dock.
  • Local amenities in the area include the National College of Ireland, The National Convention Centre, The Spencer Hotel, The IFSC together with a wide rang of shops, bars and restaurants.
  • Transport links in the area include the R801, the Luas Red Line, regular Dublin Bus services and Dublin Port.

  ΦΠΑ

  Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

  Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

  D1

  Αριθμός αναγνώρισης

  114395171

  Δείκτης απόδοσης

  257.11 kWh/m²/yr


  *Όροι & Προϋποθέσεις

  Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.