Προς πώληση
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

2 Glenalua Terrace, Glenalua Road, Killiney, Co. Dublin, A96 PX21

  • Προς πώληση
  • Ιρλανδία
  • Ημι-ανεξάρτητη Κατοικία
  • Οικιστικό

Πωλήθηκε

Πωλήθηκε για €355,000

Περίληψη Ακινήτου

  • Two bedroom mid terrace cottage. 
  • Only minute’s walk from Killiney Village
  • Superbly located in easy reach of all amenities such as Killiney Bay Beach, Killiney Hill Park and Golf Club.
  • Vacant possession.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Eva Quaid
Eva Quaid
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Christina Moylan
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Eva Quaid
Eva Quaid
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Christina Moylan
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

BidX1 are delighted to bring 2 Glenlua Road to the market via the Digital Private Treaty platform. Log onto the Digital Private Treaty section on BidX1.com to review, property particulars, legal documentation and current offers. 

This two bedroom mid terrace cottage is superbly located in a small quiet road only a few metres walk from the coast and Killiney Village.

 This spacious, well apportioned accommodation measures approximately 69 sq. m (751 sq. ft).

Viewing is strongly advised.

Τοποθεσία

The property is located off the Killiney Hill road onto the Glenalua road. Local amenities include a range of shops, bars and restaurant within Killiney. Transport links include bus routes, N11, M50 and the DART.

Κατάσταση Ακινήτου

Vacant possession

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

F

Αριθμός αναγνώρισης

104089362

Δείκτης απόδοσης

430.64 kWh/m²/yr

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.