Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

104 Mountain Crest Private Estate, Bergkruine Street, Paarl, Western Cape, South Africa

 • Δημοπρασία
 • Ακίνητο 25
 • Νότιος Αφρική
 • Κατοικία
 • Οικιστικό

Αρχική Τιμή Πλειοδότησης R2 500 000

Περίληψη Ακινήτου

 • This sale is Subject to Confirmation by the parties involved.
 • Erf 40071 Mountain Crest Private Estate Klein Parys Paarl
 • Rates Approximately R1554.35
 • Levies Approximately R1200
 • ERF Size 320m2

Επικοινωνήστε μαζί μας

Michael Swart
Michael Swart
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Michael Swart
Michael Swart
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

Large 3 Bedroom Family Home in Mountain Crest Private Estate, Paarl!

Mountain Crest Private Estate is conveniently located near major thoroughfares while providing a safe sense of community, away from the bustle of city life.

This exclusive lifestyle estate offers guaranteed tranquility, many with unobstructed mountain vistas and 24-hour security.

Mountain Crest Private Estate offers outstanding value for money and is perfectly situated in terms of location.

Key Features:

 • 3 en-suite bedrooms
 • Study/pyjama lounge
 • Large open-plan kitchen and living area
 • Large braai/entertainment room
 • Guest toilet
 • Double garage
 • Large outdoor area – your choice for paving or lawn

PROXIMITY OF MOUNTAIN CREST PRIVATE ESTATE:

There is no doubt that Mountain Crest Private Estate is situated in an exciting new growth point in Paarl.

Easy access to the N1 Highway, Cape Town and it’s suburbs and the picturesque Boland towns of Wellington, Stellenbosch, Paarl and Franschhoek.

 • Paryskloof – 400m
 • N1 – 2km
 • Berg River – 2km
 • Boschenmeer – 3.2km
 • Paarl Mall – 3.5km
 • Paarl Boys High – 4.2km
 • Paarl Gymnasium – 6km
 • Medi Clinic – 6km
 • Nederburg – 6.8km
 • Babylonstoren – 9.7km
 • Spice Route – 11km
 • Franschhoek – 29km
 • Stellenbosch – 30km
 • Cape Town – 52km

A 10% deposit and 5% auctioneers fee (plus VAT on fee) is due and payable by the highest bidder once bidding has closed.  See Legal tab for Special Conditions.

Please note: All legal documents can be viewed by clicking on the ‘Legals’ tab above, in order for you to carry out due diligence in relation to the property. By doing so, this will also then ensure that you are continuously updated regarding any pricing changes on the property before the auction

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Βοηθητικοί σύνδεσμοι

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία Έκλεισε