Συνήθεις Ερωτήσεις

Νότιο Αφρική

FAQs

Ένα ποσό ως εγγύηση/προκαταβολή πρέπει να καταβληθεί με την εγγραφή του χρήστη. Το ύψος του ποσού θα εξαρτηθεί από την αξία του ακινήτου και τον αριθμό των ακινήτων που επιθυμείται να πλειοδοτήσετε - εναπόκεινται σε αλλαγές. Το απαιτούμενο ποσό αναγράφεται στην σελίδα του κάθε ακινήτου.

Πληρωμή της εγγύησης μπορεί να γίνει μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικής μεταφοράς. Αν η πληρωμή γίνει μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας το ποσό της εγγύησης θα μεταφερθεί στο λογαριασμό μας μόνο σε περίπτωση που είστε ο επιτυχής πλειοδότης για το ακίνητο. Αν δεν είστε ο επιτυχών πλειοδότης, το ποσό από την κάρτα θα αποδεσμευθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην ιστοσελίδα (σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος η επιστροφή θα γίνει πάντοτε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας).

Σε αντίθεση με μία ιδιωτική σύμβαση, τα ακίνητα τα οποία πωλούνται στα πλαίσια μιας δημοπρασίας δεν πωλούνται «υποκείμενα σε σύμβαση», «υποκείμενα σε χρηματοδότηση» ή «υποκείμενα σε έρευνα» (‘subject to contract’, ‘subject to finance’, ‘subject to survey’). Όταν πωλείται ένα ακίνητο, δημιουργείται άμεσα μια νομικά δεσμευτική σύμβαση. Σε περίπτωση που είστε ο επιτυχής πλειοδότης, είστε νομικά υποχρεωμένος να ολοκληρώσετε την συναλλαγή αγοράς του ακινήτου.

Συνιστούμε έντονα στους πιθανούς αγοραστές να ελέγξουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει όλα τα διάφορα νομικά έγγραφα και τους όρους και προϋποθέσεις πριν από την υποβολή προσφορών. 

Συνήθως διευθετούμε 2 με 3 επισκέψεις προς το κοινό για κάθε ακίνητο. Οι ώρες επισκέψεων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορεί να παρέλθει κάποιο χρονικό περιθώριο μετά από την κοινοποίηση του καταλόγου ακινήτων, για τη διευθέτηση του χρόνου επισκέψεων.

Οι δικηγόροι του προμηθευτή αναλαμβάνουν την ετοιμασία των νομικών εγγράφων που περιέχουν τους ειδικούς όρους πώλησης, τους τίτλους ιδιοκτησίας, τις συμβάσεις μίσθωσης (αν υπάρχουν) κλπ. Τα έγγραφα αυτά θα βοηθήσουν εσάς ή/και τον νομικό σας σύμβουλο να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το ακίνητο της αρεσκείας σας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα νομικά έγγραφα από την ιστοσελίδα μας. Απλά κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Δείτα τα Νομικά Έγγραφα" κάτω από την περίληψη του ακινήτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καλείστε να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό με τη BidX1 για να αποκτήσετε πρόσβαση στα νομικά έγγραφα. Η διαδικασία δεν έχει κανένα κόστος και διαρκεί λιγότερο από δύο λεπτά.

Δεν χρειάζεται να πληρώσετε εξολοκλήρου το ποσό για ένα ακίνητο σε μετρητά. Μπορείτε να διευθετήσετε έγκριση για χρηματοδότηση ή ομόλογο αν το κρίνεται απαραίτητο. Παραλ' αυτά η εγγύηση είναι συνήθως πληρωτέα εντός 30 ημερών από την ημέρα αποδοχής της προσφοράς του πλειοδότη και δεν εξαρτάται από την εξασφάλιση χρηματοδότητας εκ μέρους του αγοραστή. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν είστε ο επιτυχών πλειοδότης, είστε νομικά υποχρεωμένος να ολοκληρώσετε την πώληση. Παρακαλούμε όπως εξοικειωθείτε με τους Όρους πώλησης.

Η ακριβής επιφυλασσόμενη τιμή (ελάχιστη τιμή) - η χαμηλότερη τιμή που είναι διαθετιμένος να αποδεκτεί η προμηθευτή, δεν θα είναι πάντα διαθέσιμη δημόσια. Όλες οι προσφορές παρουσιάζονται στον προμηθευτή που μπορεί να αποφασίσει να πωλήσει το ακίνητο για ένα ποσό το οποίο είναι χαμηλότερο από την επιφυλασσόμενη τιμή (ελάχιστη τιμή).

Η Τιμή Οδηγός είναι ένας οδηγός από τον δημοπράτη στον πλειοδότη υποδεικνύοντας ένα ενδεικτικό εύρος τιμών. Αυτό δεν αντανακλά την επιφυλασσόμενη τιμή ή την τιμή έναρξης της Δημοπρασίας και ως εκ τούτου ο προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να αποδεκτεί την υψηλότερη προσφορά.

Κατά την εγγραφή σας για να συμμετάσχετε σε μια Δημοπρασία θα χρειαστεί να έχετε στη διάθεση σας τις ακόλουθες πληροφορίες:

Έγγραφα ταυτοποίησης

  • Απόδειξη ταυτότητας (αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης)
  • Απόδειξη Διαμονής (κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού, λογαριασμός κοινής ωφελείας ή αλληλογραφία που εκδόθηκε από το κράτος κατά τους τελευταίους 3 μήνες)

Πληροφορίες Επιπρόσθετου Αγοραστή

Σε περίπτωση που αγοράζετε το ακίνητο με κάποιο άλλο άτομο, θα πρέπει να μας παρέχετετα στοιχεία του ατόμου αυτού συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου (τα άτομα αυτά θα λάβουν ένα ηλ. μήνυμα ζητώντας τους να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία αυτά και να επισυνάψουν τα έγγραφα ταυτοποίησης τους).

Πληροφορίες για Διευθυντικά πρόσωπα & Μετόχους της εταιρείας

Σε περίπτωση που αγοράζετε ακίνητο εκ μέρους εταιρείας, θα πρέπει να μας παρέχετε στοιχεία των Διευθυντών & Μετόχων συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου (τα άτομα αυτά θα λάβουν ένα ηλ. μήνυμα ζητώντας τους να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία αυτά και να επισυνάψουν τα έγγραφα ταυτοποίησης τους).

Πληροφορίες Δικηγόρου Στοιχεία όσον αφορά τον δικηγόρο σας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος της εταιρείας, του ονόματος επαφής, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου.

Πληροφορίες Πληρωμής Λεπτομέρειες πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας ή Τραπεζικές λεπτομέρειες.

Η διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα της BIDX1 είναι απλή. Επιπρόσθετα διατίθεται ένας πλήρης οδηγός εγγραφής που περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες.

  1. Δημιουργία λογαριασμού με την BidX1 (Προσωπικό λογαριασμό σε περίπτωση που θα εγγραφείτε ως φυσικό πρόσωπο ή Εταιρικό λογαριασμό σε περίπτωση που θα εγγραφείτε ως Νομικό πρόσωπο) 
  2. Μεταβείτε στο ακίνητο για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλετε προσφορά
  3. Κάντε κλικ στο ροζ κουμπί 'Είσοδος / Εγγραφή για την Υποβολή Προσφορών' στην ενότητα υποβολής προσφορών στο δεξί μέρος της σελίδας
  4. Συμπληρώστε τις ακόλουθες ενότητες:
  • Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία
  • Διαβάστε και αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις
  • Επιβεβαιώστε το επιλεγμένο σας ακίνητο (ακίνητα)
  • Πληρωμή Προκαταβολής

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων, θα ελέγξουμε την εγγραφή σας και θα σας ενημερώσουμε μόλις εγκριθεί η προσφορά.

Μόλις εγκριθεί η εγγραφή σας από την ομάδα μας μπορείτε να υποβάλετε τις προσφορές σας μόλις ανοίξει η δημοπρασία. Η υποβολής προσφορών είναι εύκολη κα μπορείτε να εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας τη Δοκιμαστική μας Δημοπρασία.

Σημειώστε ότι η υποβολή προσφορών βρίσκεται στη σελίδα του ακινήτου, την ίδια σελίδα από την οποία υπάρχουν και οι λεπρομέρειες για το ακίνητο και έχετε εγγραφεί. Στη δεξιά πλευρά της σελίδας (ή στο κάτω μέρος της σελίδας σας αν βλέπετε από την οθόνη του κινητού σας), θα δείτε στη σελίδα το Πάνελ Πλειοδοσίας.

Υπάρχουν δύο επιλογές να επιλέξετε, είτε να υποβάλετε τις προσφορές μέσω "Άμεσης Υποβολής Προσφορών" ή μπορείτε να ορίσετε μία "Αυτόματη Προσφορά" και να αφήσετε το σύστημα να υποβάλλει προσφορές εκ μέρους σας. 

Και στις δύο περιπτώσεις θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις προσφορές που υποβάλλεται. 

Θα σας ενημερώσουμε για τις προσφορές που υποβάλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα αρχεία σας κάθε φορά που θα υποβάλλετε μια προσφορά και εάν δεν έχετε υποβάλει προσφορά, θα σας αποσταλεί ένα άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ειδοποιήσει σχετικά.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν υποβληθεί μια προσφορά εντός 60 δευτερολέπτων από το χρόνο κλεισίματος της διαδικασίας σε σχέση με το ακίνητο, θα προστεθούν επιπλέον 60 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι γνωστή ως η περίοδος επέκτασης. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επέκτασης, οποιαδήποτε άλλη προσφορά που θα υποβληθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την επανέναρξη της περιόδου για άλλα 60 δευτερόλεπτα, δίνοντας σε όλους τους εγγεγραμμένους πλειοδότες μια δίκαιη και ισότιμη ευκαιρία για να υποβάλουν μια άλλη προσφορά. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να περάσουν τα 60 δευτερόλεπτα χωρίς να υπάρχουν προσφορές.

Η διαδικασία πλειοδότησης ανοίγει ταυτόχρονα για όλα τα ακίνητα κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Ο χρόνος έναρξης θα κοινοποιηθεί για το κάθε ακίνητο ξεχωριστά.

Πότε κλείνει η διαδικασία υποβολής προσφορών;
Αν και η διαδικασία υποβολής προσφορών για όλα τα ακίνητα συνήθως ανοίγει ταυτόχρονα κατά την ημέρα της δημοπρασίας, η ώρα κλεισίματος για κάθε ακίνητο είναι διαφορετική - αυτή τη φορά θα διαφημιστεί στη σχετική σελίδα του ακινήτου. Τα ακίνητα μπορούν να αρχίσουν να κλείνουν από τις 9 π.μ., μερικές φορές νωρίτερα και συνήθως ακολουθούν ένα κλιμακωτό μοτίβο κλεισίματος ενός ακινήτου κάθε 2-5 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι θα έχετε ελέγξει προηγουμένως τους χρόνους κλεισίματος του ακινήτου για το οποίο εγκριθήκατε πριν από την Ημέρα της Δημοπρασίας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν μια προσφορά υποβληθεί εντός 60 δευτερολέπτων πριν από το χρόνο κλεισίματος του ακινήτου, θα προστεθούν επιπλέον 60 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι γνωστή ως η περίοδος επέκτασης και αναλύεται πιο κάτω.

Όχι, οι δημοπρασίες μας γίνονται μόνο διαδικτυακά και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να αποδεκτούμε προσφορές μέσω τηλεφώνου. 

Πάραυτα, η τεχνολογία για πλειοδότησης είναι συμβατή με κινητά τηλέφωνα, επιτρέπωντας στον χρήστη να υποβάλλει προσφορές από οπουδήποτε στον κόσμο δεδομένου πως υπάρχει διαδικτυακή σύνδεση. Έχουμε αναπτύξει επίσης την τεχνολογία μέγιστης προσφοράς, η οποία σας επιτρέπει να υποβάλλεται προσφορές μέχρι ένα προκαθορισμένου ποσού, όπως ορίζεται από εσας.

Έχουμε αναπτύξει μια σειρά δυνατοτήτων στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα δημοπρασιών για να βοηθήσουμε στην περίπτωση αυτή.
 

Προειδοποιήσεις
Η πλατφόρμα μας μπορεί συνήθως να εντοπίσει όταν υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης μεταξύ της συσκευής σας και του συστήματος υποβολής προσφορών. Στις περιπτώσεις αυτές θα σας ενημερώσουμε μαζί με οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη σας οι οποίες θα περιγράφουν το υφιστάμενο θέμα συνδεσιμότητας, π.χ. αργές ταχύτητες, πλήρης απώλεια συνδεσιμότητας που ανιχνεύθηκε κλπ. 
 

Μέγιστες Προσφορές
Η πλατφόρμα μας θα σας επιτρέψει να εισάξετε μια αυτόματη προσφορά με ένα προκαθορισμένο μέγιστο ποσό που δεν μπορεί να προβληθεί δημόσια. Ο υπολογιστής θα εισάγει προσφορές για εσάς, μόνο εφόσον είναι απαραίτητο ώστε να διατηρήσετε τη θέση σας ως επιτυχής πλειοδότης και μόνο μέχρι τη μέγιστη τιμή προσφοράς που έχετε καθορίσει.
Εάν αυτή η μέγιστη προσφορά ξεπεραστεί, θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορείτε να εισάξετε μια άλλη μεγαλύτερη προσφορά εάν το επιλέξετε.
 

Πολλαπλές Συσκευές
Η πλατφόρμα μας θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε ταυτόχρονα ως εγγεγραμμένος πλειοδότης σε πολλαπλές συσκευές. Αυτό μπορεί να μετριάσει τον κίνδυνο απώλειας ευρυζωνικής σύνδεσης ή κινητής σύνδεσης.

Ο χρόνος κλεισίματος για κάθε ακίνητο κατά την ημέρα της δημοπρασίας είναι διαφορετικός - αυτή τη φορά θα διαφημιστεί στη σχετική σελίδα του ακινήτου. Ωστόσο, εάν μια προσφορά τοποθετηθεί εντός 60 δευτερολέπτων από το χρόνο κλεισίματος του ακινήτου, θα προστεθούν επιπλέον 60 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι γνωστή ως η περίοδος επέκτασης.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επέκτασης, οποιαδήποτε άλλη προσφορά που θα υποβληθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά του χρόνο για άλλα 60 δευτερόλεπτα, δίνοντας σε όλους τους εγγεγραμμένους πλειοδότες μια δίκαιη και ισότιμη ευκαιρία για να υποβάλουν μια άλλη προσφορά. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να περάσουν τα 60 δευτερόλεπτα χωρίς να υποβληθούν προσφορές.

Λόγω των διακυμάνσεων της ταχύτητας του προγράμματος περιήγησης και της ταχύτητας σύνδεσης, οι πλειοδότες καλούνται να υποβάλουν μια προσφορά όταν παραμένουν τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Η πλατφόρμα μας θα σας επιτρέψει να εισάξετε μια αυτόματη προσφορά για ένα προκαθορισμένο μέγιστο ποσό. Αυτή είναι η Αυτόματη Προσφορά και δεν μπορεί να προβληθεί δημόσια. Ο υπολογιστής θα υποβάλλει προσφορές για εσάς, μόνο εφόσον καταστεί απαραίτητο για να διατηρήσετε τη θέση σας ως επιτυχών πλειοδότης, και μόνο μέχρι τη μέγιστη τιμή προσφοράς που έχετε καθορίσει.

Εάν αυτή η μέγιστη προσφορά ξεπεράσει, θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορείτε να εισάξετε μια άλλη μεγαλύτερη προσφορά εάν το επιλέξετε. Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι μόλις τεθεί μια Μέγιστη Προσφορά δεν είναι δυνατό να ακυρωθεί.

ΥΕΠ – Υπόκεινται σε έγκριση πωλητή. Αυτό σημαίνει πως με την ολοκλήρωση της δημοπρασία, η υψηλότερη προσφορά θα υπόκεινται σε έγκριση/αποδοχή του πωλητή.

Βοηθητικοί σύνδεσμοι