Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

2, Solomon Street, Wolseley/Ceres Valley, Western Cape, South Africa

 • Δημοπρασία
 • Ακίνητο 1
 • Νότιος Αφρική
 • Τεμάχιο/Γη
 • Εμπορικό

Πωλήθηκε για R19 200 000

Περίληψη Ακινήτου

 • This sale is Subject to Confirmation by the Liquidators.
 • VV4 Agri is a well known company in the area with lucrative contracts in place.
 • The contracts are part of the sale.
 • Movable assets are included and the list can be found in the legal tab below.
 • The company has big corporate clients.
 • The property is approximately 4Ha.
 • The packing & storage area is approximately 9,700 sqm.
 • With the cold storage area approxamitely 1,980 sqm.
 • 3 phase power - 500 KvA

Επικοινωνήστε μαζί μας

MC du Toit
MC du Toit
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

MC du Toit
MC du Toit
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

INCOME:

 • Crate Hire Agreements:
 1. 104 Crates @ R2.41 per crate per day (Expires 30/04/2024)
 2. 800 Crates @ R1.71 per crate per day (Expires 30/04/2024)
 3. 7,000 Crates @ R2.41 per crate per day (Expires 30/06/2024)
 4. 2,500 Crates @ R2.41 per crate per day (Expires 30/04/2024)

Total Income on Crate Hire's in March - R735,409.20

 • Storage Contracts:
 1. R12,900 p/m (Expires 31/03/2024)
 2. R70,000 p/m (Expires 31/12/2024)
 3. R35,769 p/m (Expires 31/12/2024)
 4. R6,000 p/m (Expires 31/08/2026)
 5. R1,000 p/m (Expires 31/06/2026)
 6. R750,000 p/m (Expires 05/06/2024)
 7. R850,000 p/y (No Contract)

Total Income on Storage for March - R1,725,669

​​​​​​​Total Income for March - R2,461,078.20

 • Offices and security room at entrance.
 • Store.
 • Small packing area with office.
 • Isolated palleting area.
 • Inspection office.
 • Bigger pack area.
 • Opperating office.
 • 3 offices with kitchen and conference area.
 • Cafeteria.
 • Mens and womens restrooms.
 • Onion and potato pack area.
 • Seperate store room/ workshop.
 • Seperate Apartment.

Specs on the smaller packing line, included in the movable assets:

 • 2 lane EHS weight grader
 • 8 + 1 Drops
 • 1 Tipper
 • 1 Sorting table
 • 8 single line packing tables
 • 8 Lane Geosort Geefa packing machine with operating system sold seperately

 

 • A 5% deposit and 6% auctioneers fee (plus VAT on fee) is due and payable by the highest bidder once bidding has closed.  See Legal tab for Special Conditions.
 • Please note: All legal documents can be viewed by clicking on the ‘Legals’ tab above, in order for you to carry out due diligence in relation to the property. By doing so, this will also then ensure that you are continuously updated regarding any pricing changes on the property before the auction

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Βοηθητικοί σύνδεσμοι

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε