Ακίνητο 7
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Athassell, Abbey Golden, Co. Tipperary, E25 XF90

Δημοπρασία
Ireland
Ανεξάρτητη Κατοικία
Residential

Πωλήθηκε για €343,000

Περίληψη Ακινήτου

  • Online Auction: 17th June 2022.
  • Detached four bedroom house.
  • Spacious and well-proportioned accommodation.
  • Generous surrounding gardens.
  • Located within close proximity of all amenities.
  • Extending to approximately 344 sq. m (3,702 sq. ft).
  • On a site area extending to approximately 0.40 hectares (0.98 acres).
  • Subject to a tenancy at a current rent of €6,000 per annum.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Yasmin Whyte
Yasmin Whyte
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Ian McCarthy
Ian McCarthy
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Eileen Grady
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Yasmin Whyte
Yasmin Whyte
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Ian McCarthy
Ian McCarthy
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Eileen Grady
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property provides a large detached four bedroom house from gardens to the front and rear. The property is arranged over ground and first floor beneath a pitched roof with off street parking available. We are informed the property extends to approximately 344 sq. m (3,702 sq. ft) and located on a site area extending to approximately 0.40 hectares (0.98 acres).

Κατάσταση Ακινήτου

We are informed the property is subject to a tenancy at a current rent of €6,000 per annum.

Στέγαση

The property was not internally inspected or measured by BidX1. The information was provided by the Vendor. We are informed that the property provides:

  • Four bedroom accommodation.

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

B2

Αριθμός αναγνώρισης

104532791

Δείκτης απόδοσης

115.11 kWh/m²/yr


*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε