Ακίνητο 17
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Unit 10, Dunboyne Business Park, Dunboyne, Co. Meath, A86 WR26

Δημοπρασία
Ireland
Βιομηχανικό ακίνητο
Commercial

Πωλήθηκε για €241,000

Περίληψη Ακινήτου

  • Online Auction Date: 19th May 2022.
  • A substantial warehouse unit.
  • Comprising warehouse and office accommodation.
  • Extending to approximately 193 sq. m. (2,077 sq. ft.) in total.
  • Located within Dunboyne Business Park.
  • Let to an individual t/a Golden Tiger Academy.
  • Current rent reserved €9,996 per annum.
  • Informal agreement.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ben McArdle
Ben McArdle
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Paul Lilly
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ben McArdle
Ben McArdle
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Paul Lilly
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property is arranged to provide a mid terrace warehouse unit.  Internally the property comprises part ground and first floor office accommodation together with warehouse accommodation to the side and rear. The property benefits from a large roller shutter door and parking to the front.

The property is situated just off the Navan Road within Dunboyne Business Park. Surrounding occupiers include Aquachem, Floor Form Ireland and Premier Paving. 

Total floor area extending to approximately 193 sq. m. (2,077 sq. ft.).

All intending purchasers are advised to satisfy themselves as to the accuracy of the measurements provided.

Κατάσταση Ακινήτου

The entire property is at present let to an individual t/a Golden Tiger Academy under an informal agreement at an annual rent of €9,996 pa.

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

E1

Αριθμός αναγνώρισης

800844557

Δείκτης απόδοσης

949.53 kWh/m²/yr


*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε