Ακίνητο 70
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Fonthill House, 19 Fonthill Abbey, Ballyboden Road, Rathfarnham, Dublin 14, D14 E8F5

Δημοπρασία
Ireland
Ανεξάρτητη Κατοικία
Residential

Πωλήθηκε για €830,000

Περίληψη Ακινήτου

 • Online Auction Date: 19th May 2022.
 • Detached six bedroom house.
 • Highly sought-after south Dublin suburb.
 • Extensive south east facing rear garden.
 • Bright and spacious accommodation throughout.
 • Convenient to an array of premier primary and secondary schools.
 • Multiple transport links offering ease of access to the city centre and further afield.
 • Benefitting from a large attached garage.
 • Extending to approximately 339 sq. m (3,648 sq. ft).
 • On a site area extending to approximately 0.20 hectares (0.49 acres).
 • Subject to a tenancy under terms unknown.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ian McCarthy
Ian McCarthy
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Alyson Staunton
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ian McCarthy
Ian McCarthy
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Alyson Staunton
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property provides a detached six bedroom house in the sought after location of Rathfarnham. The property benefits from spacious gardens to the front and rear along with off street parking to the front for multiple cars. The property is arranged over ground and first floor beneath a pitched roof. We are informed the property extends to approximately 339 sq. m (3,648 sq. ft).

Κατάσταση Ακινήτου

We are informed the property is subject to a tenancy under terms unknown.

Please refer to the legal documents for additional information.

Στέγαση

The property was not internally inspected or measured by BidX1. The information was provided by the Vendor. We are informed that the property provides:

 • Six bedroom accommodation.

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

E1

Αριθμός αναγνώρισης

100161033

Δείκτης απόδοσης

327.21 kWh/m²/yr


*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε