Ακίνητο 30
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

1.23 hectares site at Metges Road, Johnstown, Co. Meath

Δημοπρασία
Ireland
Τεμάχιο/Γη
Commercial

Πωλήθηκε για €1,110,000

Περίληψη Ακινήτου

  • Prime residential development site.  
  • Extending to approximately 1.23 ha (3.03 acres).
  • Full planning permission for construction of 104 residential apartments and commercial space (Planning ref: SH304840).
  • The site is located directly to the front of the IDA Business Park and adjacent to the Johnstown Shopping Centre and Bailis Village Apartments.
  • Folio MH 35684F.
  • Vacant possession.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Johnny O'Connor
Johnny O'Connor
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Tony Hyland
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Johnny O'Connor
Johnny O'Connor
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Tony Hyland
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property is arranged to provide a regular shaped site comprised within Folio MH35684F.  The site was granted full planning permission for the construction of four buildings ranging in height from four to five storeys over basement to include 104 residential apartments and 1,536 sq. m. of commercial space in 2019, Planning Ref: SH304840.

The residential element comprises 20 x one bed apartments, 76 x two bedroom apartments and 8 x three bedroom apartments. 

The commercial space includes a crèche (256 square metres), sports facility (295 square metres), offices, own-door commercial units and ancillary spaces.

Provision is made for the installation of photovoltaic/solar panels on the roof of each building.

Communal open space is provided at ground level and at two number raised landscaped areas at first floor level.

Total site area extending to approximately 1.23 ha (3.03 acres).

Άδεια Οικοδομής / Πολεοδομική Άδεια

Full Planning for 104 residential apartments and commercial space was granted by Meath Co Council under planning reference number SH304840 on 24 October 2019. Further detail contained in the legal pack. 

Πολεοδομική Ζώνη

The subject site is zoned C2 - 'To provide for and facilitate mixed residential and business uses in edge of town locations.' as per the Navan Development Plan 2009 - 2015

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε