Ακίνητο 20
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

19 & 20 The Cubes, Beacon South Quarter, Sandyford, Dublin 18, D18 XK7D

Δημοπρασία
Ireland
Γραφειακός Χώρος
Commercial

Πωλήθηκε για €676,000

Περίληψη Ακινήτου

 • A modern office suite.
 • Arranged over first floor and mezzanine.
 • Extending to approximately 307 sq. m (3,304 sq. ft.).
 • 5 x car parking spaces.
 • Situated within the mixed use Beacon South Quarter Development.
 • Close proximity to the M50 Motorway.
 • Vacant possession.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ben McArdle
Ben McArdle
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Domhnaill Small
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ben McArdle
Ben McArdle
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Domhnaill Small
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property is arranged over mezzanine and first floor level to provide an extensive modern office suite. The property is set within a wider extensively glazed mixed use development. Internally the property provides a fully fitted office space, 3 separate meeting rooms, communi­cations room, large boardroom and kitchenette facility. The property benefits from the inclusion of 5 car parking spaces.

The property benefits from the following specifications;

 • Raised access floors
 • Cat 6 data cabling
 • Recessed fluorescent lighting
 • Carpet covering
 • 3 x Meeting rooms
 • Board room
 • Kitchen area
 • WC facilities
 • 5 x car parking spaces

 

Total floor area extending to approximately 307 sq. m (3,304 sq. ft.).

All intending purchasers are advised to satisfy themselves as to the accuracy of the measurements provided.

 

BER Information

BER - C3

BER Number - 800194839

EPI - 332.06 kWh/m²/yr 1.37

Κατάσταση Ακινήτου

Vacant Possession

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

C3

Αριθμός αναγνώρισης

800194839

Δείκτης απόδοσης

79.08 kgCO2/m2/yr 1.42


*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε