Ακίνητο 75
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Chawkes Public House, Upper Gladstone Street, Clonmel, Co. Tipperary, E91 A786

Δημοπρασία
Ireland
Κυβερνητική Κατοικία
Commercial

Πωλήθηκε για €190,000

Παράρτημα

Please be advised of the following amendments to the Contract for Sale a) to Special Condition 3 b) inclusion of Special Conditions 23 and 25.

Περίληψη Ακινήτου

  • Online Auction Date: 17th February 2022
  • A former public house.
  • Comprising a public house together with residential accommodation overhead.
  • Extending to approximately 374 sq. m (4,025 sq. ft). 
  • 7-Day Publicans Licence included.
  • Town centre location.
  • Vacant possession.
  • 360 virtual tour available.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Emma Byrne
Emma Byrne
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Tim Rioardan
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Emma Byrne
Emma Byrne
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Tim Rioardan
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property is arranged to provide an end of terrace former public house. Internally the property comprises a public house arranged over ground floor together with two bedroom residential accommodation overhead.

The property is located on Upper Gladstone Street on the corner of WIlliam Street. Surrounding occupiers include IMC Cinema and Easons Book Store.

Total floor area extending to approximately 374 sq. m (4,025 sq. ft).  

All intending purchasers are advised to satisfy themselves as to the accuracy of the measurements provided.

 

BER Information:

BER - D2 - F

BER Number - Available at BidX1

EPI-  862.24 kWh/m²/yr 1.98 - 385.05 kWh/m²/yr

Κατάσταση Ακινήτου

Vacant Possession

Άλλες Σχετικές Άδειες

We are informed by the Vendor that a 7 Day Publican’s Licence attaches to the property.

Στέγαση

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

D2

Αριθμός αναγνώρισης

800766891

Δείκτης απόδοσης

862.24 kWh/m²/yr 1.98


*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε