Ακίνητο 74
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

The Mill Bar, Sixmilebridge, Co. Clare, V95 E5NA

Δημοπρασία
Ireland
Μικτής Χρήσης
Commercial

Πωλήθηκε για €90,000

Περίληψη Ακινήτου

  • A mixed use building.
  • Comprising a former public house and retail unit together with ancillary accommodation overhead.
  • In need of refurbishment.
  • Extending to approximately 565 sq. m (6,081 sq. ft) in total.
  • Town centre location.
  • Potential for a range of uses (subject to obtaining all necessary consents).
  • Vacant possession.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Emma Byrne
Emma Byrne
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Domhnaill Small
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Emma Byrne
Emma Byrne
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Domhnaill Small
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property is arranged to provide an end of terrace mixed use building. Internally the property comprises a main bar, lounge and function room on the ground floor together with ancillary accommodation overhead. The property benefits from an adjoining ground floor retail unit.

Total floor area extending to approximately 565 sq. m (6,081 sq. ft). 

All intending purchasers are advised to satisfy themselves as to the accuracy of the measurements provided.

We are informed by the Vendor that a 7 Day Publican’s Licence does not attach to the property.

BER Information:

BER - C2 -G

BER Number - Available from Bidx1

EPI - 877.15 kWh/m²/yr 1.19 - 1740.19 kWh/m²/yr 4.47

Κατάσταση Ακινήτου

Vacant Possession

Άλλες Σχετικές Άδειες

We are informed by the Vendor that a 7 Day Publican’s Licence does not attach to the property.

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

C2 - G

Αριθμός αναγνώρισης

Available From Bidx1

Δείκτης απόδοσης

877.15 kWh/m²/yr 1.19 - 1740.19 kWh/m²/yr 4.47


*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε