Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

17 Merville Road, Stillorgan, Co. Dublin, A94 AK76

 • Δημοπρασία
 • Ακίνητο 15
 • Ιρλανδία
 • Ανεξάρτητη Κατοικία
 • Οικιστικό

Πωλήθηκε για €625,000

Προσθήκη

Please be advised of the inclusion of Document E4 to the Documents Schedule in the Contract for Sale.

Περίληψη Ακινήτου

 • Detached three bedroom bungalow. 
 • Large garden to the rear.
 • Within walking distance of Stillorgan. 
 • Conveniently located to UCD, Sandyford Business District and Leopardstown Racecourse.
 • Easy access to M50 and N11.
 • Extending to approximately 113 sq. m (1,216 sq. ft). 
 • Subject to a tenancy at a current rent of €24,000 per annum. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Klara Schuster
Klara Schuster
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Neil Dineen
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Klara Schuster
Klara Schuster
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Neil Dineen
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property provides a detached three bedroom bungalow with spacious gardens to the front and rear. The property is arranged over single storey beneath a pitched roof. We are informed the property extends to approximately 113 sq. m (1,216 sq. ft). 

BER Information

BER –  E2

BER Number - 112582531

EPI -   369.24  kWh/m²/yr

Κατάσταση Ακινήτου

We are informed by the vendor there is a residential 5 year lease in place from 1st January 2018 at an annual rent of €24,000 per annum.

NB According to rental comparisons available on the market, it appears the property is under rented.

Στέγαση

The property was not internally inspected or measured by BidX1. The information was provided by the Vendor. We are informed that the property provides:

 • Three bedroom accommodation.

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

E2

Αριθμός αναγνώρισης

112582531

Δείκτης απόδοσης

369.24 kWh/m²/yr

Βοηθητικοί σύνδεσμοι

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία Έκλεισε