Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Δύο διατηρητέα κτήρια σε μεγάλη γη στη Σκαρίνου, Λάρνακα

 • Δημοπρασία
 • Ακίνητο -
 • Κύπρος
 • Κατοικία
 • Οικιστικό

Πωλήθηκε για €102.000

Περίληψη Ακινήτου

 • Διατηρητέες Οικοδομές και δύο τεμάχια στην Σκαρίνου.
 • Εντός της Οικιστικής Ζώνης “Η1”.
 • Ολικό εμβαδόν περί τα 1,071 τ. μ.
 • Κενή Κατοχή.
 • Κρατική επιχορήγηση μέχρι €90.000 για την αναπαλαίωση κτηρίου (υπό προϋποθέσεις).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Victoria Georgiou
Victoria Georgiou
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Themis Portfolio Managment
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Victoria Georgiou
Victoria Georgiou
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Themis Portfolio Managment
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

 •  Διατηρητέα κτίρια, τα οποία απολαμβάνουν ορισμένα οφέλη, όπως κρατικές επιχορηγήσεις για την αποκατάσταση και συντήρησή τους, πρόσθετους συντελεστές δόμησης και φορολογικές ελαφρύνσεις.
 • Το ακίνητο με αριθμό εγγραφής  0/11892 είναι με ακανόνιστο σχήμα, με μερικώς ομαλή και κεκλιμένη επιφάνεια. Το χωράφι στη βορειοδυτική πλευρά του εφάπτεται σε μη εγραμμένο δρόμο με πρόσοψη περί τα 37 μ.
 • Τα κτίρια έχουν ανεγερθεί περί το 1940. 
 • Έχουμε πληροφορηθεί ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ζητήσει όπως ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για στήριξη της πέτρινης τοιχοποιίας τμήματος του ισογείου σε μία εκ των οικοδομών.
 • Έχουμε πληροφορηθεί ότι το ακίνητο διαθέτει εμβαδόν περί τα 1,071 τ.μ.

Τοποθεσία

 • Τα ακίνητα βρίσκονται στην κοινότητα Σκαρίνου, της Επαρχίας Λάρνακας με αριθμούς εγγραφής 0/11892 και 0/11890.
 • Το χωράφι στη βορειοδυτική πλευρά του ακουμπά σε μη εγραμμένο δρόμο.  
 • Η άμεση περιοχή του ακινήτου αποτελείται κυρίως από κενά Οικιστικά τεμάχια και περιορισμένη οικιστική ανάπτυξη.

Κατάσταση Ακινήτου

 • Κενή κατοχή. 

Πολεοδομική Ζώνη

 • Τα ακίνητα εμπίπτουν εντός της οικιστικής ζώνης «Η1» η οποία επιτρέπει συντελεστή δόμησης 120%, συντελεστή κάλυψης 70%, 3 ορόφους και έως 11,40 μέτρα ύψος.
 • Με βάση τον Περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμο του 2002 (Ν. 240(I)/2002)
 • Οποιοδήποτε εισόδημα από αναπαλαίωση κτηρίων εξαιρείται από το Φόρο Εισοδήματος .
 • Τα οποιαδήποτε μεταβιβαστικά έξοδα καταβληθούν θα επιστραφούν μετά την αναπαλαίωση. 
 • Σε περίπτωση που υπάρχει ανεξάντλητος συντελεστής δόμησης, αυτός μπορεί να πωληθεί.
 • Κρατική επιχορήγηση μέχρι €90.000 για την αναπαλαίωση κτηρίου (υπό προϋποθέσεις).

Στέγαση

Τα ακίνητα δεν επιθεωρηθήκαν ή μετρηθήκαν από την BidX1. Οι πληροφορίες μας έχουν δοθεί από τον πωλητή ο οποίος μας ενημέρωσε ότι:

 • Τα ακίνητα εκτείνονται περί τα 1,071 τ. μ.
 • Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να διεξάγουν τις δικές τους έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις μετρήσεις του ακινήτου.

ΦΠΑ

O ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται στην πώληση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιβεβαίωσης ή/και εξακρίβωσης κατά πόσο το Ακίνητο δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Βοηθητικοί σύνδεσμοι

*Όροι & Προϋποθέσεις

Islanders Estate Agencies Ltd (ως αδειούχος κτηματομεσίτης), με εμπορική επωνυμία BidX1 Cyprus Sales, Αριθμός Εγγραφής 1251, Αριθμός Άδειας 625/Ε. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες πωλήσεων ή που δίνονται προφορικά ή περιέχονται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, αναφορά, δελτίο ή χέρι που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή του ακινήτου αποτελεί παράσταση ή προϋπόθεση ή εγγύηση εκ μέρους της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που παρέχονται ή περιέχονται σε αυτά τα στοιχεία πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή χέρι που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως πραγματικό στοιχείο. Οποιαδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη περιγραφή που παρέχεται προφορικά ή περιλαμβάνεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή χρονοδιάγραμμα που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή δεν συνεπάγεται κανένα δικαίωμα της αξίωσης, του δικαιώματος ή της αποζημίωσης έναντι της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να βεβαιωθούν με δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή με άλλο τρόπο ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, των δηλώσεων, των περιγραφών, της ποσότητας ή των μετρήσεων που περιέχονται σε αυτά τα στοιχεία πώλησης, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , επιστολή, αναφορά ή παράδοση που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία Έκλεισε