Buyer's Guide Cyprus
Buyer's Guide Cyprus
Buyer's Guide Cyprus
Buyer's Guide Cyprus
Buyer's Guide Cyprus

Οδηγός για Αγοραστές - Κύπρος

Η αγορά ακινήτου μέσω της BidX1 είναι εύκολη υπόθεση. Η διαδικασία είναι ευθύς και φιλική προς τον χρήστη, και οι ομάδες μας είναι έτοιμες να βοηθήσουν σε όλα τα θέματα, από το ραντεβού για ξενάγηση ακινήτου μέχρι τη διαδικασία εγγραφής.

Τα πάντα μπορούν να διευθετηθούν εξ αποστάσεως μέσω του τηλεφώνου σας, του φορητού σας υπολογιστή ή του τάμπλετ σας, ώστε να είστε σε θέση να εγγραφείτε και να προβείτε σε μια προσφορά για ένα ακίνητο όπου και αν βρίσκεστε, μέσω οποιασδήποτε συσκευής την οποία νοιώθετε πιο άνετα να χρησιμοποιήσετε.

 

Βρείτε το ακίνητο σας

Όλα τα ακίνητα που διαθέτουμε επί του παρόντος βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας. Αν επιθυμείτε να λάβετε ειδοποίηση οποτεδήποτε διατίθενται νέα ακίνητα στην Κύπρο, θα χαρούμε να σας αποστείλουμε ενημερώσεις πατώντας την επιλογή 'Εγγραφή' που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας μας.

Κάθε ακίνητο τυγχάνει διαχείρισης από έναν από τους εξειδικευμένους μας εκτιμητές . Τα μέλη της ομάδας μας είναι διαθέσιμα για να απαντήσουν σε οποιεσδήποτε από τις ερωτήσεις σας πριν από την υποβολή προσφορών.

Κάθε ακίνητο έχει μια ελάχιστη (ή επιφυλασσόμενη) τιμή - η χαμηλότερη τιμή που ο πωλητής είναι πρόθυμος να αποδεχτεί για το ακίνητο. Αποτελεί ένα σημαντικό αριθμό καθότι κανένα ακίνητο δεν μπορεί να πουληθεί σε χαμηλότερη τιμή από την τιμή αυτή. Θα παρέχουμε πάντοτε μια ένδειξη της ελάχιστης τιμής ώστε να σας δώσουμε μια ιδέα όσον αφορά την τιμή στην οποία θα ξεκινήσει η υποβολή προσφορών. Η τιμή αυτή θα αναφέρεται ως η 'Τιμή Οδηγός' ή ‘Ελάχιστη Τιμή’ για κάθε ακίνητο (το μέρος με τις Συνήθεις Ερωτήσεις μας αναφέρεται σε ορολογία που θα είναι χρήσιμο να γνωρίζετε).

Τα ακίνητα τα οποία προς πώληση επίσης βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας ούτως ώστε να είστε σε θέση να επισκεφθείτε το ακίνητο και να οργανώσετε μια εκτίμηση εφόσον είναι απαραίτητο.

 

Έρευνα Δέουσας Επιμέλειας

Η πλατφόρμα της BidX1 είναι απόλυτα διαφανής. Όλα τα σχετικά νομικά έγγραφα που σχετίζονται με ένα ακίνητο παρέχονται από τον δικηγόρο του πωλητή και διατίθενται στην ιστοσελίδα μας μαζί με όλες τις άλλες πληροφορίες που αφορούν το ακίνητο. Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό για να δείτε τα νομικά έγγραφα αυτά. Χρειάζεται μόνο ένα λεπτό για να τον δημιουργήσετε.

Η εξέταση των νομικών εγγράφων αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας καθότι οι ψηφιακές πωλήσεις μας είναι άνευ όρων – μόλις πωληθεί ένας ακίνητο μέσω της πλατφόρμας της BidX1 συνάπτεται μια νομική σύμβαση και ο επιτυχής πλειοδότης έχει νομική υποχρέωση να ολοκληρώσει την αγορά.

 

Εγγραφή

Εάν ενδιαφέρεστε για ένα ακίνητο και επιθυμείτε να υποβάλετε μια προσφορά, είναι αναγκαίο να εγγραφείτε μαζί μας. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία και περιλαμβάνει την παροχή αποδεικτικών στοιχείων ταυτοποίησης, μια φωτογραφία και απόδειξη διεύθυνσης, καθώς και μια προκαταβολή για την υποβολή προσφοράς. Η προκαταβολή είναι ανάλογη της επιφυλασσόμενης τιμής του ακινήτου - συνήθως όσο υψηλότερη είναι η επιφυλασσόμενη τιμή τόσο πιο ψηλό θα είναι και το ποσό της προκαταβολής.

Η εγγύηση που παρέχεται από τη διαδικασία εγγραφής είναι σημαντική, παρέχοντας τα θεμέλια εμπιστοσύνης τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους πωλητές. Οι πωλήσεις ακινήτων δεν χρειάζεται να είναι σύνθετες και να προκαλούν σύγχυση. Οι πλειοδότες μας γνωρίζουν ότι όλα τα μέρη έχουν ολοκληρώσει την ίδια διαδικασία εγγραφής, έχουν προβεί σε μια κατάθεση εκ των προτέρων και εάν η προσφορά τους είναι επιτυχής, θα είναι νομικά δεσμευμένοι να ολοκληρώσουν την πώληση.

 

Υποβολή προσφορών

Η υποβολή προσφορών στις δημοπρασίες μας γίνεται με εύκολο τρόπο και ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη Δοκιμαστική Δημοπρασία μας.

Καθώς τα ακίνητα δεν μπορούν να πωληθούν κάτω από την ελάχιστη τιμή, θα καθορίσουμε μια κατάλληλη αρχική προσφορά. Το ποσό αυτό θα δημοσιοποιηθεί την ημέρα πριν από τη δημοπρασία και είναι η χαμηλότερη προσφορά που μπορεί να τοποθετηθεί για το ακίνητο. Για παράδειγμα, δεν θα είστε σε θέση να τοποθετήσετε μια αρχική προσφορά ύψους € 1.000 για ένα ακίνητο για το οποίο η ελάχιστη τιμή είναι €4 εκ.

Μόλις ανοίξει η διαδικασία υποβολής προσφορών, όλοι οι εγγεγραμμένοι πλειοδότες είναι ελεύθεροι να υποβάλουν προσφορές για τα ακίνητα που επέλεξαν. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία υποβολής προσφορών θα ανοίξει ταυτόχρονα για όλα τα ακίνητα, η διαδικασία θα κλείνει σε διαφορετικό χρόνο σε σχέση με κάθε ακίνητο – παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τον χρόνο έναρξης και λήξης για τα ακίνητα της επιλογής σας ώστε να είστε προετοιμασμένοι τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών πραγματοποιείται μέσω της σχετικής σελίδας που αφορά το ακίνητο – είναι η ίδια σελίδα την οποία επισκεφθήκατε για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο και για να εγγραφείτε για σκοπούς υποβολής προσφορών.

Το προεπιλεγμένο ποσό προσφοράς είναι €1.000. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό των €1.000 είναι η χαμηλότερη προσφορά που μπορείτε να υποβάλετε και ότι θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε προσφορές μόνο σε πολλαπλάσια των €1.000, όπως π.χ. €2.000, €3.000, €4.000 κλπ.

Η διαδικασία πώλησης είναι απόλυτα διαφανής, όλες οι προσφορές καταγράφονται και εμφανίζονται στη σελίδα του ακινήτου σε πραγματικό χρόνο και θα σας ειδοποιήσουμε μέσω της οθόνης όταν είστε ο ψηλότερος πλειοδότης ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για το απόρρητο της ιδιωτικής σας ζωής - οι υποψήφιοι ταυτοποιούνται μόνο με έναν αριθμό.

 

Άμεσες Προσφορές έναντι Αυτόματων Προσφορών

Αν δεν επιθυμείτε να τοποθετήσετε προσφορές με μη αυτοματοποιημένο τρόπο, μπορείτε να καθορίσετε μια Μέγιστη Τιμή Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογιστής θα τοποθετεί προσφορές για εσάς - αλλά μόνο για να διατηρήσει τη θέση σας ως νικητή και μόνο μέχρι το μέγιστο ποσό που έχετε καθορίσει. Η μέγιστη τιμή προσφορά σας δεν μπορεί να προβληθεί δημόσια, επομένως μόνο εσείς θα μάθετε πόσο ψηλά είστε διατεθειμένος να πάτε.

Κάθε ακίνητο έχει ξεχωριστό χρόνο κλεισίματος ο οποίος θα εμφανίζεται στη σελίδα του ακινήτου. Μην ανησυχείτε, δεν είναι θέμα ποιος θα τοποθετήσει πρώτος την προσφορά καθότι το ρολόι συνεχίζει. Αν μια προσφορά τοποθετηθεί εντός 60 δευτερολέπτων από το χρόνο κλεισίματος, θα προστεθούν επιπλέον 60 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Αυτό ονομάζεται Περίοδος Επέκτασης και δίνει σε όλους τους πλειοδότες μια δίκαιη και ισότιμη πιθανότητα να τοποθετήσουν μια επιπρόσθετη προσφορά εφόσον το επιθυμούν. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να περάσουν τα 60 δευτερόλεπτα χωρίς να υπάρχουν προσφορές.

 

Χρόνος Κλεισίματος

Μόλις κλείσει η διαδικασία υποβολής προσφορών, θα υπογράφουμε άμεσα συμβόλαια εξ ονόματος του αγοραστή και του πωλητή. Συγχαρητήρια εάν είστε ο επιτυχής πλειοδότης! - θα χρειαστεί να διευθετήσετε την πληρωμή ποσοστού της τιμής πώλησης του ακινήτου όπως ορίζετε στη Συμφωνία Κράτησης και το Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο. Ένα μέρος αυτού του ποσοστού έχει ήδη παρασχεθεί μέσω της κατάθεσης για την υποβολή προσφορών που δεσμεύσατε κατά την εγγραφή σας, οπότε πρέπει μόνο να πληρώσετε το υπόλοιπο. Μην ανησυχείτε. Θα σας τηλεφωνήσουμε τη συγκεκριμένη ημέρα για να συζητήσουμε οποιεσδήποτε απορίες που δυνατόν να έχετε.

Αν δεν είστε ο επιτυχής πλειοδότης - υπάρχει πάντοτε η επόμενη φορά!

Η Ομάδα μας