Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Calle Llebeig, Daimus, Valencia

 • Δημοπρασία
 • Ακίνητο 52
 • Ισπανία
 • Ημι-εφαπτόμενη Κατοικία
 • Οικιστικό

Πωλήθηκε για 160.000 €

Περίληψη Ακινήτου

 • Vivienda unifamiliar pareada
 • Superficie construida aproximada 217m2
 • Superficie terreno 188 m2
 • 3 plantas
 • 3 dormitorios
 • Salón
 • Cocina
 • 2 baños
 • Amplio garaje
 • Año de construcción 2005
 • Orientación Noroeste/sureste
 • Estado: Necesita adecuaciones
 • Esta propiedad tiene un precio mínimo condicionado (PMC). La oferta ganadora estará sujeta a aprobación por parte del vendedor, quien dispone de un plazo máximo de 4 días hábiles para emitir una respuesta, siendo vinculante en caso de aceptación. Encontrará más información en nuestros Términos y Condiciones

Επικοινωνήστε μαζί μας

Nieves Hernández
Nieves Hernández
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Nieves Hernández
Nieves Hernández
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

 • Vivienda unifamiliar pareada de 217m2 construidos aproximados de tres habitaciones, con tres terraza y patio trasero y garaje privado
 • Se distribuye en tres plantas:
 • Planta sótano de 82 m2 úitiles compuesto por Garaje y escaleras de acceso a planta principal
 • Planta principal de 55 m2 útiles compuesto por Salón, cocina, aseo, habitación y dos terrazas
 • Planta Alta de 32 m2 útilescompuesto por dos habitaciones, baño y terraza
 • Patio- Jardín de 104 m2
 • El inmueble se encuentra en la urbanización Marina Azul II a cuatro minutos andando de la Playa de Daimús
 • Consultar documentación e información adicional y detallada en el apartado legal.
 • Esta propiedad tiene un precio mínimo condicionado (PMC). La oferta ganadora estará sujeta a aprobación por parte del vendedor, quien dispone de un plazo máximo de 4 días hábiles para emitir una respuesta, siendo vinculante en caso de aceptación. Encontrará más información en nuestros Términos y Condiciones

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Συσκευών

F

Δείκτης απόδοσης

F/267 kWh/m²/año

Βοηθητικοί σύνδεσμοι

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε