None

Μία βιώσιμη προσέγγιση στις συναλλαγές ακινήτων

Το προηγούμενο έτος η Deloitte πραγματοποίησε μία μεγάλη έρευνα με άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται ως Millennials ή αλλιώς Generation Z. Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο νεαροί από όλο το κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και της Ισπανίας, ερωτήθηκαν για τις απόψεις τους σε διάφορα θέματα ξεκινώντας από την οικονομία μέχρι και την πνευματική υγεία.

Πιο ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο που εντοπίστηκε από αυτή την ηλικιακή ομάδα;

Η κλιματική αλλαγή και η σημαντικότητα διατήρησης του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Η επόμενη γενιά που θα αγοράζει ακίνητα και πωλητές εκτός από εξαίρετοι γνώστες των διαδικτυακών συναλλαγών μέσω της τεχνολογίας, απαιτούν οι εταιρείες να συμβάλλουν στη διατήρηση του πλανήτη και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στη BidX1, μία εταιρεία με μεγάλη διαδικτυακή ανάπτυξη όπου οι νεαροί μας ηγέτες πολλοί εκ των οποίων βοήθησαν στη δημιουργία της εταιρείας από τις πρώτες κιόλας μέρες, αποτελούν μέλη μίας γενιάς που ζητούν από τους ηγέτες να προβαίνουν σε προσπάθειες προς τη διατήρηση του πλανήτη.

Την ίδια στιγμή, επενδυτές, υπεύθυνοι διαχείρισης ακινήτων, επενδυτικές εταιρίες και κάθε άλλος οργανισμός αναζητούν συνεργάτες που να μοιράζονται τις δικές τους Υπεύθυνες Στρατηγικές Επενδύσεων.

Με άλλα λόγια το θέμα αυτό, είναι ψηλά στην ατζέντα όλων.

Θα πρέπει να τονιστεί πως η βιομηχανία των ακινήτων είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή πέραν του 25% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 

Ποιο βήματα μπορούν να κάνουν οι εταιρείες;

Το πρώτο βήμα είναι η καταγραφή μετρήσεων καθώς διασφαλίζει πως είμαστε υπόλογοι για τις ενέργειες μας. Το προηγούμενο έτος προβήκαμε σε μία διαδικασία καταγραφής των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε και συγκεκριμένα σε Ιρλανδία, Ην. Βασίλειο, Νότιο Αφρική, Κύπρο και Ισπανία.

Μία καταγραφή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα χρειάζεται να περιλαμβάνει μόνο τις άμεσες εκπομπές (πηγές διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από την εταιρεία γνωστό και ως εκπομπές επιπέδου 1) και ηλεκτρικές εκπομπές (επίπεδο 2) εμείς επιλέξαμε να πάμε και ένα βήμα περαιτέρω, καταγράφοντας εκπομπές που σχετίζονται με την εταιρεία μας, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, αποθήκευση δεδομένων, διαχείριση αποβλήτων και νερού.  

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καταγραφής Εκπομπών οι μέσες ετήσιες εκπομπές για Ευρωπαϊκές εταιρείες που υποβάλλουν ετήσια έκθεση είναι 7,046 τόνοι. Δεδομένου πως το ποσό αυτό αναφέρετε μόνο στις εταιρείες που υποβάλλουν μία ετήσια έκθεση είναι πιθανόν πως η μέση κατανάλωση από εταιρείες να είναι υψηλότερη.

Στη BidX1, η εκπομπές CO2 για το 2019 ανέρχονταν μόνο τους 291 τόνους.

Τις χαμηλές εκπομπές που καταναλώνουμε σαν εταιρεία, τις αντισταθμίσαμε με επενδύσεις σε πρόγραμμα βιωσιμότητας στην Ρουάντα.

Με τη συμμετοχή όλων των μελών της εταιρείας ψηφίσαμε το πρόγραμμα σε σκοπό την παροχή καθαρού νερού στις κοινότητες τις ανατολικής Αφρικής αντικαθιστώντας φθαρμένες υποδομές.

Συνολικά το πρόγραμμα αποτρέπει 10,000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα από το να εισέρχεται στην ατμόσφαιρα ενώ ταυτόχρονα, βελτιώνει την ποιότητα ζωής στις κοινότητες μειώνοντας την παροχή νερού με διάφορα βακτήρια και ασθένειες και την συλλογή νερού με χρονοβόρες διαδικασίες (Παραδοσιακές πηγές νερού όπως πηγάδια και λίμνες είναι συνήθως απομονωμένα ενώ η διαθεσιμότητα νερού είναι εποχιακή).  

 

Μία εταιρεία με Μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα

Αυτή σημαίνει πως η BidX1 έχει ήδη πιστοποιηθεί ως εταιρεία με Ουδέτερο Διοξείδιο Άνθρακα.

Υπάρχει μία έντονα φανερή σχέση μεταξύ της διαδικτυακής μεταμόρφωσης η οποία μπορεί να αλλάξει μία παραδοσιακή βιομηχανία μέσω της τεχνολογίας αλλά και ταυτόχρονα την περιβαλλοντική επίδραση. Ως μία διαδικτυακή εταιρεία πώλησης ακινήτων το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι περισσότερο βιώσιμο από μία παραδοσιακή εταιρεία πώλησης ακινήτων.

Ακόμα και έτσι, με την μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος και συμπεριλαμβάνοντας περιβαλλοντικές αρχές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, χρειάζεται σημαντική προσπάθεια και αφοσίωση μία περιβαλλοντική πολιτική.

Η δράση είναι αναγκαία για όλους τους οργανισμούς, όχι μόνο από τις εταιρείες παραγωγής, που συχνά συσχετίζονται με αυξημένες εκπομπές διοξειδίου, αλλά και από παραδοσιακές εταιρείες πώλησης ακινήτων.

Το 93% του ηλεκτρισμού μας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ τα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης διασφαλίζουν συνετή κατανάλωση.  

Η πλατφόρμα της BidX1 η οποία ολοκλήρωσε περισσότερες από 10,000 συναλλαγές ακινήτων υποστηρίζεται από τη Microsoft, μία εταιρεία με ουδέτερο ισοζύγιο. Αυτό σημαίνει πως οι εκπομπές μας ξεκινώντας από την αποθήκευση δεδομένων (ένας σημαντικός παράγοντας για εταιρείες τεχνολογίας και διαδικτυακές πλατφόρμας) είναι μηδέν.

Στοχεύουμε επίσης στη συνεργασία με εταιρείες που έχουν περιβαλλοντική πολιτική, επιλέγοντας κτήρια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση για γραφειακό χώρο για τις ομάδες μας σε κάθε αγορά.  

 

Πρόγραμμα καταγραφής Ρύπων & Ην. Εθνών – Παγκόσμια Επίδραση

Είμαστε πολύ περήφανοι για την επίτευξη μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά η προσπάθεια μας δεν σταματά εδώ και επιδιώκουμε να πετύχουμε περισσότερα.

Το τρέχον έτος, στοχεύουμε να υποβάλουμε έκθεση στο Πρόγραμμα Καταγραφής Ρύπων, το χρυσό επίπεδο στην εταιρική περιβαλλοντική καταγραφή. Αυτό είναι μία σημαντική δέσμευση και μία η οποία θα θέσει την BidX1 ανάμεσα στους μεγαλύτερους οργανισμούς σε σχέση με την μέτρηση και διαχείριση της περιβαλλοντικής επίδρασης.

Πρόσφατα δηλώσαμε και συμμέτοχη στην Παγκόσμια Επίδραση Ην. Εθνών, μία πρωτοβουλία σε εθελοντική βάση προς συμμόρφωση στις δεσμεύσεις του Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας για εφαρμογή βιώσιμων αρχών και λήψη μέτρων για στήριξη των στόχων που θέτουν τα Ην. Έθνη.

Η ατζέντα πράσινης ανάπτυξης καθορίζεται από την ομάδα Αειφόρου Ανάπτυξης με σκοπό να εναρμονίσει τις επιχειρηματικές μας πρακτικές με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο δράσεις για την κλιματική αλλαγή αλλά και θέματα όπως η διαφορετικότητα και συμπερίληψη, υγεία & ευεξία στο χώρο εργασίας καθώς και συνεργασία με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Η έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ην. Εθνών για το 2020 κατέταξε την Ισπανία την 22η χώρα από τις 93 σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή είναι μία καλή θέση, αλλά απαιτεί και άλλα έργα. Η Κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο ένα μικρό έργο από μέρους των εταιρειών.   

Είναι πλέον μία κρίσιμη αποστολή και μία αναγκαιότητα.

-------

Ο Javier de Pablo είναι Επικεφαλής Ακινήτων της BidX1 Ισπανίας. Το αρχικό κείμενο εμφανίστηκε αρχικά στην εφημερίδα Observatorio Inmobiliario. 

Μάθετε περισσότερα για την Βιωσιμότητα & την Κλιματική δράση στην BidX1 εδώ και Συνδεθείτε με τον Javier στο LinkedIn εδώ. 

Blog