None

Ετήσια έκθεση Κοινοποίησης των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα: Η πρώτη ανταπόκριση για την πορεία που ακολούθησε η BidX1

Με μεγάλη μας χαρά συνεισφέραμε στο Πρόγραμμα Γνωστοποίησης Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα 2021, υποβάλλοντας την Ετήσια έκθεση το τρέχον έτος στα πλαίσια του προγράμματος ‘Ανταπόκρισης του Οργανισμού CDP’. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες άρθρο της BidX1 πιο κάτω το οποίο αναφέρεται μία σύνοψη των ενεργειών της περιβαλλοντικής μας πολιτικής μέχρι σήμερα. Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ. 

---

Η BidX1 είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης ακινήτων που ενώνει πωλητές και αγοραστές ανά την υφήλιο με επενδυτικές ευκαιρίες σε πέντε αγορές επιτρέποντας τους να προβαίνουν σε εξολοκλήρου διαδικτυακές αγορές. 

Είμαστε μία εταιρεία με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής, Michael Murphy, μας περιγράφει ως μία «Ιρλανδική εταιρεία με διεθνή επίδραση» καθώς η BidX1 κατάφερε να λανσάρει δραστηριότητες σε τέσσερις νέες αγορές μεταξύ των ετών 2018 και 2019, προσελκύοντας πλειοδότες από 60 και πλέον χώρες μέχρι σήμερα.  

Οι εταιρικές μας δραστηριότητες καταφέρνουν να συνδυάσουν άριστα τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή μεταμόρφωση με την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντική μας επίδρασης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης της βιομηχανίας ακινήτων γενικότερα αλλά και ειδικότερα μέσω των πρακτικών που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ακινήτων με την αξιοποίηση της τεχνολογίας. 

Ως διαδικτυακή εταιρεία πώλησης ακινήτων, το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι εκ φύσεως περισσότερο βιώσιμο σε σύγκριση με τις παραδοσιακές εταιρείες πωλήσεις ακινήτων, και ως εκ τούτου, προβαίνουμε σε θελημένες προσπάθειες να εργαζόμαστε βάση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών όταν λαμβάνουμε επιχειρηματικές αποφάσεις.  

Μετά από μία περίοδο γρήγορης επέκτασης και ανάπτυξης, επικεντρωθήκαμε στην καταγραφή των εκπομπών αλλά και γενικότητα της περιβαλλοντικής μας απόδοσης.  

Δεν θέλαμε να βασιστούμε απλά σε μία γενικότερη εκτίμηση πως η είμαστε μία εταιρεία φιλική στο περιβάλλον, απορία του γεγονότος πως επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνολογίας για την πώληση ακινήτων (PropTech). Ο στόχος μας ήταν να είμαστε πιο προμηθείς και σίγουρα υπόλογοι για τις ενέργειες μας. 

 

Ουδέτερο Διοξείδιο του Άνθρακα

Το πρώτο βήμα που προβήκαμε προς αυτό το στόχο ήταν η καταγραφή. Με την στήριξη που λάβαμε από την εταιρεία Enterprise Ireland και του προγράμματος «Πράσινο Ξεκίνημα» (GreenStart) αναλάβαμε να καταγράψουμε αναλυτικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε αγορά που δραστηριοποιούμαστε και συγκεκριμένα σε Ιρλανδία, Ην. Βασίλειο, Νότιο Αφρική, Ισπανία και Κύπρο. 

Καταγράψαμε τις εκπομπές μας τόσο σε επίπεδο 1 και 2 που είναι υποχρεωτικές, αλλά επιπρόσθετα προχωρήσαμε και στις εθελούσιες καταγραφές επιπέδου 3, οι οποίες επιβεβαίωσαν πως οι εκπομπές μονοξειδίου ανέρχονται σε 0.57 τόνους για κάθε ένα εκατομμύριο εσόδων που καταγράφουμε. 

Αυτό οφείλεται στις συνεχείς μας προσπάθειες να εντάξουμε περιβαλλοντικές πολιτικές στο επιχειρηματικό μας μοντέλο ξεκινώντας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι και συνεργασίες με προμηθευτές που έχουν ενεργή περιβαλλοντική πολιτική καθώς και γραφειακούς χώρους με χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση.  Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως η πλατφόρμα της BidX1 ολοκλήρωσε περισσότερες από 10,000 συναλλαγές σε συνεργασία με  την Microsoft, η οποία διαθέτει μηδενικές εκπομπές για τη φύλαξη των δεδομένων μας στο ηλεκτρονικό σύννεφο. 

Με δεδομένες τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου και τις αντισταθμίσεις που προβαίνουμε για τις εκπομπές που παράγουμε, η BidX1 διαθέτει σήμερα Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα. 

 

Γνωστοποίηση στον οργανισμό CDP

Η επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα αποτελεί μία σημαντική κατάκτηση για εμάς. Η γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων μας στο οργανισμό CDP ήταν το λογικό επόμενο βήμα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ένα σημαντικό βήμα προς τους περιβαλλοντικούς στόχους εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η γνωστοποίηση στον οργανισμό CDP αποτελεί κομβικό σημείο για την συνεχή μας δέσμευση να θέσουμε το περιβάλλον και άλλους παρεμφερή παράγοντες (περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης) στο επίκεντρο των αποφάσεων μας. Η καταγραφή των αποδόσεων μας αποτελούν και μέτρο σύγκρισης για την πρόοδο που καταβάλλουμε καθώς ορίζουμε με την πάροδο του χρόνου και νέους στόχους.

Αυτό θα είναι κρίσιμο καθώς αναζητούμε να μεγιστοποιήσουμε την ανάπτυξη μας με βάση μία περιβαλλοντικά φιλική πολιτική. 

 

Δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή – Προς όλες τις Επιχειρήσεις

Όντας ως μία μικρομεσαία επιχείρηση, είναι εύκολο για μας να υιοθετήσουμε ένα τρόπο σκέψης στοχεύοντας στη μείωση της κλιματικής κρίσης, κάτι το οποίο πιστεύουμε θα πρέπει να στοχεύουν και μεγάλες εταιρείες.

Εδώ στη BidX1, ευελπιστούμε πως και άλλες εταιρείες θα εργαστούν παράλληλα με εμάς γνωστοποιώντας τις περιβαλλοντικές τους εκθέσεις, χρόνο με το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής απαιτούν δέσμευση, κυρίως σε επίπεδο διοίκησης, αλλά εμπίπτουν σίγουρα εντός των δυνατοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Η δουλειά που απαιτείται για τη γνωστοποίηση των δράσεων μας στον οργανισμό CDP πραγματοποιείται από την ομάδα Αειφόρου Ανάπτυξης, μία διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από μέλη από το τμήμα Χρηματοοικονομικών, Τεχνολογίας, Ακινήτων και μάρκετινγκ. 

Η BidX1 στο παρόν στάδιο δεν διαθέτει μία ομάδα που να επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική πολιτική ή κάποιο άτομο που να επικεντρώνεται σε αυτά τα καθήκοντα.

Αυτό που όμως διαθέτουμε, είναι δύο βασικά στοιχεία επιτυχίας: Μία κουλτούρα με πάθος γι’ αυτό που κάνουμε, και τη δέσμευση της διοικητικής ομάδας της εταιρείας προς τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. 

Η Pollen Street Capital η οποία επένδυσε στη BidX1 το 2018 για να στηρίξει τη διεθνή επέκταση ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική βλέποντας την περιβαλλοντική μας πολιτική ως βασικό πυλώνα της ανάπτυξης μας ως εταιρεία. Η ενασχόληση μας με την περιβαλλοντική κρίση διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ως πόλος έλξης για τους νέους μας επενδυτές Oliver Wyman και doValue.

Η καταχώρηση της πρώτη έκθεσης της BidX1 για τον οργανισμό CDP αποτέλεσε γεγονός που μας γέμισε περηφάνια και ανυπομονούμε σε μία συνεχή μακροπρόθεσμη σχέση με το δίκτυο.  

-------

Ο Eanna Glynn είναι ο Επικεφαλής της ομάδας Αειφόρου Ανάπτυξης της BidX1. Το άρθρο στην αρχική του εκδοχή εμφανίστηκε στην Ετήσια Ιρλανδική Έκθεση Γνωστοποίησης Εκπομπών Διοξειδίου για το 2021, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Συνδεθείτε με τον Eanna στο LinkedIn εδώ. Μάθετε περισσότερα για την Περιβαλλοντική Πολιτική & Περιβαλλοντική Δράση στη BidX1 εδώ. 

Blog