Ακίνητο 84
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Claremont House, Maynooth, Co. Kildare, W23 X5N5

Δημοπρασία
Ιρλανδία
Γραφειακός Χώρος
Εμπορικό

Πωλήθηκε για €525,000

Περίληψη Ακινήτου

 • Online Auction Date: 30th March 2023.
 • Suburban office investment opportunity.
 • Comprising 2 x office suites arranged over ground, first and second floor level. 
 • Extending to approximately 297 sq. m (3,196 sq. ft.) in total. 
 • Situated in the heart of Maynooth Town.
 • Ground and first floor let to the OPW.
 • Lease expiry January 2028. 
 • Second floor let to Max Mooney Solicitors. 
 • Lease expiry September 2027. 
 • Total current rent reserved €39,653 per annum.
 • NIY 8.48%. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Richard Hoey
Richard Hoey
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Weir Law Niki
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Richard Hoey
Richard Hoey
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Weir Law Niki
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property is arranged over ground, first and second floor level to provide an end of terrace office building. Internally the property comprises 2 x office suites over ground, first and second floor level. 

The units are situated on Kellys Street in the heart of Maynooth Town approximately 25 km west of Dublin city centre. The properties benefit from quick access onto the M4 motorway which is located just 1.8km south. Surrounding occupiers in the area include Dunnes Stores and SuperValu. 

Total floor area extending to approximately 297 sqm (3,196sq ft).

Πίνακας/Πίνακες

Present LesseeAccommodationLease TermsCurrent Rent € p.a.
The Office of Public WorksGround and First FloorCoterminus 10 year lease from 14/12/2016 and 29/1/2018 (Both Expiring on 29/1/2028). 3 yearly rent reviews.  €27,653
Individual t/a Maxwell Mooney Solicitors Second Floor 9 year 9 month lease from 21/11/2017. 5 yearly rent reviews€12,000
 Total  €39,653 per annum

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

D1

Αριθμός αναγνώρισης

800694804

Δείκτης απόδοσης

507.21 kWh/m²/yr*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε