Ιδιωτική Σύμβαση
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Urbanización Hotel La Cala Golf, Mijas, Málaga

Ιδιωτική Σύμβαση
Spain
Γη
Commercial

Ζητούμενη Τιμή 899.000 €

Περίληψη Ακινήτου

 • Terreno finalista de 4.007 m2 
 • Proyecto para 47 apartamentos turísticos
 • Localizado en la reconocida urbanización de Cala Golf, rodeado de 3 campos de golf, canchas de futbol, clubhouse, etc.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Clemente Gomez
Clemente Gomez
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Susana Negueruela
Susana Negueruela
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Clemente Gomez
Clemente Gomez
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Susana Negueruela
Susana Negueruela
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

 • Superficie de 4.007 m2 registrales
 • Referencia Catastral - 4951102UF4455S0001XJ
 • Ordenanzas Urbanísticas:
  • Ordenanza: Equipamiento Privado SC
  • Edificabilidad: 0,91 m2 /m2 . = 3.646,37 m2t 
  • Ocupación: 50%
  • Separación a lindero público: H/2>3m
  • Separación a lindero privado: H/2>3m
  • Altura máxima: PB+2 (3 plantas)<10,00m
  • Usos: Hotelero, comercial, social, cultural, cívicas, oficinas, despachos, supermercados, tiendas especializadas, deportivo, recreativo
 • Presenta tu oferta y se la haremos llegar al propietario. Esta oferta no será vinculante hasta su aceptación y presentación formal. Encontrarás más información en los Términos y Condiciones
 • La información aquí reflejada es en base a los datos proporcionados por el Vendedor a BidX1, por lo que ésta no será responsable sobre la exactitud, autenticidad y precisión de la información, y/o documentación contenida y proporcionada por el Vendedor sobre esta propiedad. BidX1 recomienda a los interesados realizar su propia Due Diligence y/o comprobaciones pertinentes respecto a la propiedad, así como estar asesorado por un profesional competente durante todo el proceso.

Τοποθεσία

 • El terreno está localizado en la urbanización La Cala Golf, Mijas, Málaga
 • Rodeado de 3 campos de golf (Campo America, Campo Asia y Campo Europa)
 • El proyecto dispone de un mini market y varios restaurantes
 • Destacar el hotel de 5 estrellas con Spa
 • A 20 minutos en coche de Marbella
 • A 20 minutos en coche de la Estación de Tren de Fuengirola
 • A 30 minutos en coche del Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol (AGP)

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Όλες οι προσφορές

Το ακίνητο δεν έχει ακόμη λάβει προσφορές.

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.