Προς πώληση
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Units 9-16 Old Bawn Shopping Centre, Tallaght, Dublin 24

Προς πώληση
Ιρλανδία
Λιανική Μονάδα
Εμπορικό

Ζητούμενη Τιμή €650,000

Ξεναγήσεις Ακινήτων

Δεν έχουν ακόμη προγραμματιστεί ξεναγήσεις για αυτό το ακίνητο.

Περίληψη Ακινήτου

  • A neighbourhood shopping centre investment.
  • Comprising 8 x first floor retail and office units.
  • Extending to approximately 491 sq.m (5,285 sq ft) in total.
  • Total current rent reserved €55,700 per annum with vacant possession of units 13 & 14.
  • WAULT 7.5 years to expiry.
  • NIY 7.78% with reversionary potential.
  • Tenants not affected. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Robert Hefferon
Robert Hefferon
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Deirdre Hayes
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Robert Hefferon
Robert Hefferon
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Deirdre Hayes
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property is arranged over ground floor only to provide 7 x retail units and 1 x office unit. Internally the property comprises first floor retail and office accommodation accessed via an internal stairway from the surface level car park. The units are set amongst a wider neighbourhood shopping centre providing a wide range of uses and services together with ample car parking porvisions. 

The property occupies a prominent corner profile at the junction of Killinniny Road and Firhouse Road approximately 1.5km south of The Square Tallaght. Other noteable occupiers in the development include Centra, Costa Coffee and Old Bawn Medical Centric Health Clinic. 

Πίνακας/Πίνακες

DescriptionSq.mSq.ftUseTenancyLease TermsNext Rent ReviewBreak Option Rent (p.a) exclusive of VAT
Unit 972775RetailLet to an individual t/a Deborah Saunders4 year 9 month lease from September 201901/03/202328/02/2023€12,300
Unit 1053570OfficeLet to National Credit Leasing Limited t/a RM Solicitors10 yeat lease from June 2019n/an/a€9,000
Unit 11/121271,367RetailLet to an individual t/a Core Beauty15 year lease from May 201830/04/2023n/a€20,400
Unit 1365699RetailVacant n/an/a

n/a

n/a
Unit 1452559RetailVacantn/an/an/an/a
Unit 15/161221,312RetailLet to and individual t/a The Dublin School of Music10 year lease from September 2021 n/a€14,000
Total4915,282     €55,700

 

All intending purchasers are advised to satisfy themselves as to the accuracy of the measurements provided.

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

E2 - G

Αριθμός αναγνώρισης

800282410

Δείκτης απόδοσης

1936.51 kWh/m²/yr
2.37Όλες οι προσφορές

Το ακίνητο δεν έχει ακόμη λάβει προσφορές.

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.