Ιδιωτική Σύμβαση
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

First Floor, Park House, Blackrock Business Park, Mahon, Co. Cork, T12 X251

Ιδιωτική Σύμβαση
Ireland
Γραφειακός Χώρος
Commercial

Ζητούμενη Τιμή €885,000

Περίληψη Ακινήτου

  • Vacant, open plan office space
  • Approximately 11,800 sq ft (NIA)
  • Priced at €75 per sq ft
  • First floor office suite with Cat 5 cabling, suspended ceilings, recessed lighting and air conditioning
  • Large ground floor reception with lift
  • Excellent location close to Mahon Point
  • 47 surface car parking spaces

Επικοινωνήστε μαζί μας

Nana Collins
Nana Collins
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Johnny O'Connor
Johnny O'Connor
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Patrick Ahern
Δικηγόρος του Πωλητή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Nana Collins
Nana Collins
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Johnny O'Connor
Johnny O'Connor
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Patrick Ahern
Δικηγόρος του Πωλητή

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property comprises a first floor, open plan office space with own door access and large ground floor reception.

The office suite offers a large open plan main office space with a number of additional smaller meeting rooms / private offices. In addition the space has a canteen with kitchen, WC facilities and server room.

The office is located on the first floor of a detached office building. The ground floor is occupied by an engineering company who are owner occupiers.

The building is situated on a large site and offers ample surface car parking, 47 of which are included with the subject property.

The property is in excellent condition both externally and internally and ready for occupation.

Τοποθεσία

The property is located in Blackrock Business Park, an established commercial location approximately 5.4 km south east of Cork City Centre.

The Park is in close proximity to Mahon Point Shopping Centre, Retail Park and the City Gate office developments.

The area is easily accessible by bus via the 215, 202 and 202A routes, as well as by cycle lanes and walking routes to the nearby large residential suburbs of Blackrock, Mahon, Douglas, and the City Centre.

The adjacent N40 (South Link) Road network provides quick (10-15 minute) access to the City Centre, Train Station, Cork Airport and the M8 (Dublin) motorway from these offices

Cork is highly accessible to Dublin by motorway (2-2.5 hours) and there is also an hourly train service available.

Cork Airport is the second-largest of the three principal international airports in Ireland, after Dublin. It caters for over 2 million passengers per annum since 2015, with many UK, European & some EMEA & US destinations served.

Κατάσταση Ακινήτου

Please refer to legal documents

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

C2

Αριθμός αναγνώρισης

800208621

Λεπτομέρειες

467.48kWh/m²/yr


*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.