Ακίνητο 1
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Pasaje Garbi, Castelldefels, Barcelona

Δημοπρασία
Ισπανία
Ανεξάρτητη Κατοικία
Οικιστικό

PM CONDICIONADO: 450.000€

Περίληψη Ακινήτου

 • Vivienda en rentabilidad
 • Se vende con contrato de alquiler hasta 2024, rentando 850€ mes.
 • Vivienda unifamiliar
 • Superficie construida aprox.: 194m2
 • 2 plantas
 • Con varias estancias 
 • Garaje
 • Piscina
 • Terreno: 538m2 aprox.
 • Año de construcción: 1974
 • Se desconoce distribución interior
 • Se desconoce el estado de conservación actual
 • Esta propiedad se vende a través de subasta online y tiene un precio mínimo condicionado (PMC). La oferta ganadora estará sujeta a aprobación por parte del vendedor, quien dispone de un plazo máximo de 14 días hábiles para emitir una respuesta, siendo vinculante en caso de aceptación. Encontrará más información en nuestros Términos y Condiciones. 
 • El inmueble se encuentra alquilado sin disponibilidad para ser visitado. El Inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto y a tanto alzado (ii) constituyéndose como un todo e inseparable, (iii) en el estado físico, jurídico en el que se encuentre, La Propiedad no responderá del estado conservación, la regularización registral o catastral, discrepancias de cabida o físicas que puedan existir, asumiendo por el adquiriente estas circunstancias en la formalización de la transmisión del inmueble.
 • Consultar documentación e información adicional y detallada en el apartado legal.
 • En atención a las características del Inmueble, el Adquirente deberá de consultar previamente sobre si la adquisición del inmueble puede ser financiado o no.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Emily Alvarez
Emily Alvarez
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Emily Alvarez
Emily Alvarez
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

 • Vivienda en rentabilidad
 • Se vende con contrato de alquiler hasta 2024, rentando 850€ mes.
 • Vivienda unifamiliar consta de 2 plantas
 • Planta baja superficie construida aprox.: 88m2
 • Planta primera superficie construida aprox.: 78m2
 • Garaje superficie construida aprox.: 28m2
 • Terreno: 538m2 aprox.
 • Piscina
 • Año de construcción: 1974
 • Se desconoce distribución interior
 • Se desconoce el estado de conservación actual
 • Esta propiedad se vende a través de subasta online y tiene un precio mínimo condicionado (PMC). La oferta ganadora estará sujeta a aprobación por parte del vendedor, quien dispone de un plazo máximo de 14 días hábiles para emitir una respuesta, siendo vinculante en caso de aceptación. Encontrará más información en nuestros Términos y Condiciones. 
 • El inmueble se encuentra alquilado sin disponibilidad para ser visitado. El Inmueble se transmite (i) como cuerpo cierto y a tanto alzado (ii) constituyéndose como un todo e inseparable, (iii) en el estado físico, jurídico en el que se encuentre, La Propiedad no responderá del estado conservación, la regularización registral o catastral, discrepancias de cabida o físicas que puedan existir, asumiendo por el adquiriente estas circunstancias en la formalización de la transmisión del inmueble.
 • Consultar documentación e información adicional y detallada en el apartado legal.
 • En atención a las características del Inmueble, el Adquirente deberá de consultar previamente sobre si la adquisición del inmueble puede ser financiado o no.

Τοποθεσία

 • La vivienda se encuentra en Castelldefels, Barcelona
 • Castelldefels es un municipio de la provincia española de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña. Perteneciente a la comarca del Bajo Llobregat  tiene una población aproximada de 67.150 habitantes. Originalmente formado por una serie de masías dispersas, a mediados del siglo xx Castelldefels se convirtió en lugar de veraneo de muchos barceloneses.
 • La zona cuenta con todo tipo de servicios y comercios tales como supermercados, farmacias, tiendas de alimentación, restaurantes, zonas verdes y parques, hoteles, discotecas y a pocos minutos andando de Playa Castelldefels.
 • Buena conexión con la c-31 a 40 minutos en coche de Barcelona.

Κατοχή

 • Vivienda en rentabilidad.

ΦΠΑ

Παρακαλώ ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα


*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε