Ακίνητο 3
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Calle Mare de Déu de Núria La Florida, Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Δημοπρασία
Spain
Διαμέρισμα
Residential

Πωλήθηκε για 85.000 €

Περίληψη Ακινήτου

 • Superficie construida aproximada 72 m2
 • Superficie útil aproximada: 50 m2
 • 3ª planta exterior
 • 3 dormitorios
 • Un baño
 • Año de construcción 1961
 • No tiene ascensor
 • Nº plantas edificio: 4
 • Estado: A reformar

Επικοινωνήστε μαζί μας

Patricio Giallombardo
Patricio Giallombardo
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Andrea Mihai
Andrea Mihai
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Patricio Giallombardo
Patricio Giallombardo
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
Andrea Mihai
Andrea Mihai
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Κατοχή

Libre de ocupantes

Περιγραφή ακινήτου

 • Inmueble de 72m2 aproximados en 3 planta exterior con vistas a la calle
 • Consta de 3 dormitorios, salón, 1 baño completo y cocina sin amueblar
 • La finca está ubicada en el barrio de La Florida
 • Fácilmenmte alquilable en 700€ reportando una posible rentabilidad del 7% (incluidos impuestos y reformas)
 • Consultar documentación e información adicional y detallada en el apartado legal

Τοποθεσία

 • La vivienda se encuentra en un edificio de Carrer Mare de Deu de Nuria, en el Barrio de La Florida, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
 • Se trata de una zona muy céntrica y bien comunicada, conocida por su actividad comercial y las zonas de tapas, alrededor del mercado de los Pajaritos.
 • El barrio conecta con las líneas 1 y 5 de metro, así como con varias líneas de autobús.
 • En la zona también encontramos todos tipo de servicios: farmacias, supermercados, parques, colegios, etc.

ΦΠΑ

Please refer to Legal Documents

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε