Ακίνητο 96
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Calle, Lagunas De Ruidera, Laguna Park, Parla, Madrid

Δημοπρασία
Spain
Εφαπτόμενη Κατοικία
Residential

Πωλήθηκε για 201.000 €

Περίληψη Ακινήτου

 • Vivienda unifamiliar adosada
 • Superficie construida aproximada: 166 m2
 • Año de construcción: 2002
 • 3 plantas
 • 3 dormitorios
 • 1 baño y 1 aseo
 • Terraza, jardín con barbacoa y garaje
 • Buen estado

Επικοινωνήστε μαζί μας

Lucía de la Rocha
Lucía de la Rocha
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
María Jesús Arcas Díaz
María Jesús Arcas Díaz
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Lucía de la Rocha
Lucía de la Rocha
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.
María Jesús Arcas Díaz
María Jesús Arcas Díaz
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

 • Vivienda unifamiliar adosada en Parla, con una superficie construida de 166 m2 aproximados. Se distribuye en 3 plantas.
 • Planta baja con hall de acceso con escalera y armario, aseo, cocina, salón-comedor y terraza cubierta con acceso al jardín trasero con barbacoa.
 • Primera planta con 3 dormitorios, 1 baño y 2 terrazas.
 • Planta ático diáfana.
 • Dispone de garaje y trastero.
 • La vivienda se encuentra en buen estado.
 • Consultar documentación e información adicional y detallada en el apartado legal.

Τοποθεσία

 • La vivienda se encuentra en Parla, municipio de la Comunidad de Madrid, a unos 20 km de la capital.
 • Está ubicada en el barrio de La Laguna, también llamado Laguna Park, en la zona norte del municipio, constituido principalmente por viviendas unifamiliares, a poca distancia del centro de Parla.
 • Parla cuenta con todos los servicios necesarios: Colegios, parques, centros culturales, polideportivo, farmacias, Centro de Salud, restaurantes, centro comercial, etc.
 • La zona está bien comunicada por carretera (A-42), contando además con varias líneas de autobús, tanto urbanos como interurbanos.
 • Parla también cuenta con estación de RENFE-Cercanías.

ΦΠΑ

Please refer to Legal Documents

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε