Ακίνητο 68
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

64 Kilnavara Heights, Kilnavara Lane, Cavan, Co. Cavan, H12 D624

Δημοπρασία
Ireland
Ημι-εφαπτόμενη Κατοικία
Residential

Πωλήθηκε για €114,000

Περίληψη Ακινήτου

 • Semi detached three bedroom house.
 • Overlooking Sweelan Lough.
 • Extending to approximately 97 sq. m (1,044 sq. ft).
 • Subject to a tenancy at a current rent of €6,000 per annum.
 • Gross Yield 7.5%.
 • Please note there will be no scheduled viewings for this property. Please contact klara.schuster@bidx1.com for further information.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Klara Schuster
Klara Schuster
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Klara Schuster
Klara Schuster
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

 • Semi detached three bedroom house.
 • Two storey beneath a pitched roof.
 • Off street parking.
 • Garden to the rear.
 • We are informed the property extends to approximately 97 sq. m (1,044 sq. ft).

Τοποθεσία

 • Cavan is a town situated approximately 30km west of Dundalk town.
 • The subject property is located in Kilnavara Heights accessed via the R212 to Wolf Tone Street.
 • Local amenities include Cavan Gaels GAA Club, Cavan Rugby Club, Cavan General Hospital, Tesco Superstore, Aldi as well as a range restaurants and bars.
 • Transport links include Local and Bus Eireann service (C1, C2, C3, 30, 65, 109, 109X, 111A, 166, 175, 175A, 176, 465, 929, 975 & x30), N3 and the N55.

ΦΠΑ

Please refer to Legal Documents

Στέγαση

The property was not internally inspected or measured by BidX1. The information was provided by the Vendor. We are informed that the property provides:

 • Entrance Hall
 • Kitchen/Dining Room
 • Living Room
 • Guest WC
 • Bedroom 1 - Ensuite
 • Bedroom 2
 • Bedroom 3

Κατάσταση Ακινήτου

We are informed the property is subject to a tenancy at a current rent of €6,000 per annum

NB According to rental comparisons available on the market, it appears the property is under rented.


*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε