Ακίνητο 19
Δημοπρασία
Εικονίδιο Αγαπημένα ενεργοποιήθηκε Εικονίδιο Αγαπημένα απενεργοποιήθηκε

Mixed Use Investment at Townyard Lane, Malahide, Co. Dublin,

Δημοπρασία
Ireland
Μικτής Χρήσης
Commercial

Πωλήθηκε για €457,000

Περίληψη Ακινήτου

 • A mixed use investment.
 • Comprising a ground floor retail unit together with two apartments overhead.
 • Extending to approximately 177.48 sq. m (1,910 sq. ft).
 • Apartment 3 let under a residential tenancy.
 • Apartment 7 let under a residential tenancy.
 • Significant reversionary potential.
 • Much sought after location.
 • Total current rent reserved €24,687 per annum with vacant possession of ground floor retail unit.
 • Net initial yield 4.94%.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Gillian Earley
Gillian Earley
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Gillian Earley
Gillian Earley
Για διευκρινίσεις και επίλυση αποριών.

Λήψεις Αρχείων

Περιγραφή ακινήτου

The property is arranged over ground and two upper floors to provide a mid terrace mixed use building. Internally the property comprises a ground floor retail unit, formerly used as a supermarket, together with a first floor one bedroom apartment and a second floor two bedroom apartment. Please note the second floor apartment is located to the rear of the building.

Τοποθεσία

 • Malahide is an affluent north Dublin suburb with a population of approximately 15,000 (as of the Census 2016).
 • The area is situated approximately 16km north of Dublin city centre and and approximately 8km south east of Dublin Airport.
 • The area is served by the R107 Malahide Road providing access to Dublin city centre and the M50 motorway is accessible via Junction 2.
 • Public transport is provided by the Dart and a number of Dublin bus routes.
 • The property is situated on Townyard Lane in the centre of Malahide.
 • Surrounding occupiers include Super Valu and The Greedy Goose.

ΦΠΑ

Please refer to Legal Documents

Πίνακας/Πίνακες

FloorPresent LesseeAccommodationSq. mSq. ftLease termsCurrent rent reserved p.a.
GroundVacantRetail54 sq. m(581 sq. ft)-
FirstAn individualTwo bedroom apartment74.6 sq. m(803 sq. ft)Residential tenancy€12,480 p.a.
SecondAn individualOne bedroom apartment48.88 sq. m(526 sq. ft)Residential tenancy€12,207 p.a.
  Total177.48 sq. m(1,910 sq. ft) €24,687 p.a.

*Όροι & Προϋποθέσεις

Καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες πωλήσεων ή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ. μήνυμα, επιστολή, αναφορά, διαφημιστικό που έχει εκδοθεί από ή εξ ονόματος της BidX1 ή/και του πωλητή σχετικά με το ακίνητο δεν συνιστά αντιπροσώπευση ή προϋπόθεση ή εγγύηση για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που δίνεται ή περιέχεται σε τέτοια μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή παρέχονται μόνο για σκοπούς παρουσίασης και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πραγματικά γεγονότα. Οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη/ελλιπής περιγραφή που δίνεται προφορικά ή περιέχεται σε οποιαδήποτε μέσα πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της BidX1 ή του πωλητή δεν θα δημιουργεί κανένα δικαίωμα αγωγής, απαίτησης, δικαιώματος ή αποζημίωσης κατά της BidX1 ή/και του πωλητή. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ικανοποιηθούν πραγματοποιώντας τη δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή άλλως ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, δηλώσεων, περιγραφών, ποσότητας ή μετρήσεων που περιέχονται σε τέτοια μέσα πωλήσεων σε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλ μην., επιστολή, αναφορά, έκθεση ή διαφημιστικό που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό της BidX1 ή/και του πωλητή.

ημέρες ώρες λεπτά δευτερόλεπτο δευτερόλεπτα Η Δημοπρασία έκλεισε