Πληροφορίες για το Ακίνητο

Yiannis Karagiorgis

yiannis.karagiorgis@bidx1.com
+35722000388

Πληροφορίες για Επίσκεψη / Εγγραφή

BidX1 Ομάδα Υποστήριξης

info@cy.bidx1.com
+357 22 000380

Δικηγόρος πωλητή

Loukis Papaphilippou & Co LLC

l.papaphilippou2@papaphilippou.eu
+357 22271000
Περιγραφή
Χάρτης
Επισκέψεις

Λεπτομέρειες Ακινήτου
 •  4 x κτηνοτροφικά τεμάχια εντός της ζώνης «Δ1».
 • Τα 3 τεμάχια είναι εφαπτόμενα και διαθέτουν πρόσβαση μέσω δικαιώματος διαβάσεως. 
 • Το εμβαδόν των ακινήτων είναι περί τα 63,937 τ.μ.
 • Κενή κατοχή.  
Τοποθεσία
 • Τα ακίνητα βρίσκονται στο χωριό Κλήρου στην επαρχία Λευκωσίας με αριθμούς εγγραφής 0/20913, 0/20282, 0/21965, και 0/21989. (Δείτε πιο κάτω πίνακα.)
 • Τα ακίνητα βρίσκονται περί τα 2 χλμ.  ανατολικά της κοινότητας Κλήρου και περί τα 3 χιλ. δυτικά της κοινότητας του Πολιτικού.
 • Η άμεση περιοχή των ακινήτων περιλαμβάνει κυρίως γεωργικά και κτηνοτροφικά τεμάχια. 
Περιγραφή
 • Τέσσερα τεμάχια με επικλινή επιφάνεια. 
 • Τα 3 από τα 4 ακίνητα εφάπτονται μεταξύ τους. (Αρ. Εγγραφής 0/20282, 0/21965, 0/21989) και διαθέτουν πρόσβαση μέσω δικαιώματος διαβάσεως. 
 • Πληροφορούμαστε πως τα ακίνητα διαθέτουν συνολικό εμβαδόν περί τα 63,937 τ.μ. (βλέπε Πίνακα 1 πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες)
Στέγαση

Η γη δεν επιθεωρήθηκε ή μετρήθηκε από την BidX1. Οι πληροφορίες μας έχουν δοθεί από τον πωλητή ο οποίος μας ενημέρωσε ότι το ακίνητο διαθέτει:

 • Συνολικό εμβαδόν περί τα 63,937 τ.μ. 
 • Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να προβούν στις δικές τους έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις μετρήσεις του ακινήτου.
Μίσθωση
 • Κενή κατοχή. 
Πολεοδομική Ζώνη
 • Τα ακίνητα εμπίπτουν εντός της Κτηνοτροφικής ζώνης «Δ1», με συντελεστή δόμησης 50%, συντελεστή κάλυψης κτιρίου 50%, 2 ορόφους και έως 8,30 μ. ύψος. 
ΦΠΑ
Ο ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται στην πώληση. Ανατρέξτε στα Νομικά Έγγραφα για περισσότερες λεπτομέρειες.
Πίνακας Ακινήτου

Πίνακας 1

Αρ. Εγγραφής

Αρ. Τεμαχίου

Έκταση/μ2

Πολεοδομική Ζώνη

0/20913

950

10,034

Δ1

0/20282

1127

14,103

Δ1

0/21965

1198

22,074

Δ1

0/21989

1200

17,726

Δ1


BidX1 CYPRUS SALES ως αδειούχος κτηματομεσιτική εταιρεία

Εγγραφή αριθ. 799/αδείας: 376/E

Δεν υπάρχει καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες πωλήσεων ή που δίνονται προφορικά ή περιέχονται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, αναφορά, δελτίο ή χέρι που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή του ακινήτου αποτελεί παράσταση ή προϋπόθεση ή εγγύηση εκ μέρους της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που παρέχονται ή περιέχονται σε αυτά τα στοιχεία πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή χέρι που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως πραγματικό στοιχείο. Οποιαδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη περιγραφή που παρέχεται προφορικά ή περιλαμβάνεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή χρονοδιάγραμμα που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή δεν συνεπάγεται κανένα δικαίωμα της αξίωσης, του δικαιώματος ή της αποζημίωσης έναντι της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να βεβαιωθούν με δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή με άλλο τρόπο ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, των δηλώσεων, των περιγραφών, της ποσότητας ή των μετρήσεων που περιέχονται σε αυτά τα στοιχεία πώλησης, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , επιστολή, αναφορά ή παράδοση που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή.


Επικοινωνήστε με Yiannis σχετικά με αυτό το ακίνητο