Πληροφορίες για το Ακίνητο

Victoria Georgiou

victoria.georgiou@bidx1.com
+357 22 052905

Πληροφορίες για Επίσκεψη / Εγγραφή

BidX1 Ομάδα Υποστήριξης

info@cy.bidx1.com
+357 22 000380

Δικηγόρος πωλητή

Loukis Papaphilippou & Co LLC

l.papaphilippou2@papaphilippou.eu
+357 22271000
Περιγραφή
Χάρτης
Επισκέψεις

Λεπτομέρειες Ακινήτου
 • Ένα διαμέρισμα στον τρίτο όροφο εντός του Δήμου Στροβόλου, Επαρχία Λευκωσίας.
 • Εκτείνεται σε περίπου 173 τ.μ. συνολικό χώρο. 
 • Κενή κατοχή.
Τοποθεσία
 • Το ακίνητο βρίσκεται στην ενορία Χρυσελεούσα του Δήμου Στροβόλου, Επαρχία Λευκωσίας με Αρ.  Εγγραφής 6/1182.
 • Το ακίνητο εφάπτεται επί της οδού Μουσών 16 και τοποθετείται περί τα 330 μ. βόρεια από την Λεωφόρο Στροβόλου, περί τα 565 μ. δυτικά από το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας και περί τα 640 μ. βόρεια από το Λύκειο Αγίου Βασιλείου.  
 • Η άμεση περιοχή είναι κυρίως ανεπτυγμένη με κατοικίες και πολυκατοικίες.
Περιγραφή
 • Ένα διαμέρισμα στον τρίτο όροφο με αρ. θύρας 301.
 • Το ακίνητο εχρησιμοποιήτο ως γραφείο στο παρελθόν.
 • Το διαμέρισμα έχει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.
 • Πληροφορούμαστε ότι το διαμέρισμα έχει συνολικό χώρο περί τα 173 τ.μ. 
Στέγαση

Το ακίνητο δεν επιθεωρήθηκε ή μετρήθηκε εσωτερικά από την BidX1. Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον Προμηθευτή. Πληροφορούμαστε ότι το ακίνητο παρέχει:

 • Διαμέρισμα στον τρίτο όροφο.
 • Συνιστάται στα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν τις δικές τους έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις μετρήσεις ακινήτων / κτιρίων.

Μίσθωση
 • Κενή κατοχή. 
ΦΠΑ
O ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται στην πώληση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη εξακρίβωσης.

BidX1 CYPRUS SALES ως αδειούχος κτηματομεσιτική εταιρεία

Εγγραφή αριθ. 799/αδείας: 376/E

Δεν υπάρχει καμία πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που περιέχεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες πωλήσεων ή που δίνονται προφορικά ή περιέχονται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, αναφορά, δελτίο ή χέρι που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή του ακινήτου αποτελεί παράσταση ή προϋπόθεση ή εγγύηση εκ μέρους της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή. Οποιαδήποτε πληροφορία, δήλωση, περιγραφή, ποσότητα ή μέτρηση που παρέχονται ή περιέχονται σε αυτά τα στοιχεία πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή χέρι που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως πραγματικό στοιχείο. Οποιαδήποτε λάθος, παράλειψη, ανακρίβεια ή λανθασμένη περιγραφή που παρέχεται προφορικά ή περιλαμβάνεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες πωλήσεων, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιστολή, έκθεση ή χρονοδιάγραμμα που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή δεν συνεπάγεται κανένα δικαίωμα της αξίωσης, του δικαιώματος ή της αποζημίωσης έναντι της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να βεβαιωθούν με δική τους ανεξάρτητη δέουσα επιμέλεια, επιθεωρήσεις ή με άλλο τρόπο ως προς την ορθότητα οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών, των δηλώσεων, των περιγραφών, της ποσότητας ή των μετρήσεων που περιέχονται σε αυτά τα στοιχεία πώλησης, ιστοσελίδα, φυλλάδιο, κατάλογο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , επιστολή, αναφορά ή παράδοση που εκδίδεται από ή για λογαριασμό της εταιρείας BidX1 ή του πωλητή.


Επικοινωνήστε με Victoria σχετικά με αυτό το ακίνητο